Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Molecular Detection of Neospora caninum from Naturally Infected Dogs in Van Province, East Turkey

Indian Journal Of Animal Research, cilt.54, sa.8, ss.1034-1038, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Determination of Cryptosporidium spp. in Van cats by nested PCR

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, cilt.74, ss.456-459, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of serum cardiac biomarkers and plasma D-dimer levels in anemic sheep with babesiosis

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.39, sa.5, ss.606-610, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Detection of putative virulence genes in Aeromonas isolates from humans and animals

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.8, sa.11, ss.1398-1406, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

PARASITIC PROTOZOANS (EIMERIA, GIARDIA, AND CRYPTOSPORIDIUM) IN LAMBS WITH DIARRHOEA IN THE VAN PROVINCE (TURKEY)

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.53, sa.1, ss.47-51, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prevalence of Eimeria species in goats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.85, sa.5, ss.564-565, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seroprevalence of toxoplasmosis, brucellosis and listeriosis in horses in Hakkari, eastern region of Turkey

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, cilt.158, sa.11, ss.534-539, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prevalence of cryptosporidiosis in goats of Van province Turkey

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.83, sa.5, ss.564-565, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Parasites detected in neonatal and young calves with diarrhoea

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.50, sa.3, ss.345-348, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prevalence of Toxocara vitulorum in Hakkari eastern region of Turkey

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.50, sa.1, ss.51-54, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seroprevalance of toxoplasivia gondii infection in goats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.82, sa.10, ss.1113, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prevalence of Cryptosporidium infection in Van Cats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.82, sa.9, ss.995-996, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.425-429, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İli Erciş İlçesi Kıl Keçilerinde Bulunan Bit (Mallophaga, Anoplura) ve Pire (Siphonaptera) Türleri

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.138-143, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Van’da yabani kuşlarda cryptosporidiosis

Eurasian J Vet Sci, cilt.39, sa.2, ss.109-113, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakkari Akçalı Yatılı ilköğretim Okulu (YİBO)Öğrencilerinde Bağarsak Parazitlerinin Yaygınlığı

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.201-205, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Prevalence of Cryptosporidium spp. in asymptomatic food workers.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.37, ss.241-4, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Some Trace Elements and Vitamins A, C, and E Levels in Ewes Infected with Gastrointestinal Parasites

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.18, sa.2, ss.9-12, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Frequency of Coccidia Species in Goats in Van Province of Turkey.

Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, cilt.12, ss.163-165, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ascariasisli çocuklarda bazı hematolojik parametrelerde saptanan değişiklikler.

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.34-35, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ascariasisli çocuklarda bazı biyokimyasal parametrelerde saptanan değişiklikler.

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.31-33, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erciş Ziya Gökalp İlköğretim Okulunda fasyoliyaz ve barsak parazitozlarının dağılımı.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.23, sa.1, ss.28-31, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hamile kadınlarda barsak parazitozlarının dağılımı.

VAN TIP DERGİSİ, cilt.6, sa.1, ss.5-8, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Distribution of intestinal parasites in two societies with different socio-economic status in Van

Eastern Journal of Medicine, cilt.4, sa.1, ss.16-19, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van’ın Erciş ilçesinde parazitoz durumu

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.287-291, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağırsak amibiyazlı 110 olgunun tedavi sonuçları.

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.287-291, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ASSESSMENT OF RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL APPEARANCE ANXIETY AND EATING ATTITUDES AT NURSING STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES.

V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress, Antalya, Türkiye, 20 Kasım 2019 - 23 Ocak 2020, ss.1060-1063

Van Yöresinde Sokak Köpeklerinde Neospora caninum Prevelansının PCR ile Tespiti

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi :Umut, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.61

Van İli Erciş İlçesi Kıl Keçilerinde Saptanan Bit(Mallophaga ve Anoplura) ve Pire (Siphaneptera) Türeleri

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.437

Türkiye'de Bir Ayıda (Urcus arctos) Pire ve Kene Enfestasyonu

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 Eylül - 29 Ekim 2017, ss.430

Van Kedilerinde Cryptosporidium Spp. Türlerinin PCR Gle Tespiti

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Barcelona, İspanya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.290

Türkiye’de Bir BaykuG'ta (Athene Noctua) Ceratophyllus Gallinae(Siphonaptera/Ceratophyllidae)

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Barcelona, İspanya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.287

The Importance of Flavonoids in Cardiovascular Diseases

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.690

Chemical Poisoning

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.223

Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide Bağırsak Parazitleri

19. Uluslararası Parazitoloji Kongresi &Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.151

Van'da Yabani Kuşlarda Cryptosporodiosis

I.YABAN HAYVANLARI KONGRESİ, Van, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2015, ss.74

Van yöresi keçilerinde Eimeria türlerinin prevalansı

3. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2006, ss.30

Diyare Semptomlu Neonatal ve Genç Buzağılarda Saptanan Parazitler.

III. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi,, Diyarbakır, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2006, ss.1

Hakkari Bölgesi Keçilerinde Kistik Ekinokokkozis Seroprevalansı

3. Ulusal Hidatidoloji Kongresi, Samsun, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2006, ss.52

Yüksekova (Hakkari) Dana ve Buzağılarında Cryptosporidiosis

14.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 18 - 25 Eylül 2005, ss.89

Bir Kınalı Keklikte (Alectoris chukar) Coccidiosis ve Ascaridiosis Olgusu

14.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 18 - 25 Eylül 2005, ss.88

Çengelli Solucan İnvazyonuna Bağlı Bir Anemi olgusu.

12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2001, ss.18

Ascariasis’li çocuklarda bazı biyokimyasal parametrelerde saptanan değişiklikler.

12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2001, ss.23

Ascariasis’li çocuklarda bazı iz element düzeyleri.

12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2001, ss.27-28

Coleoptera sp. larvalarına bağlı sindirim sistemi enfestasyonu. Bir olgu sunumu.

12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2001, ss.20-21

Ascariasis’li çocuklarda bazı hematolojik parametrelerde saptanan değişiklikler.

12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2001, ss.24

Ascariasis’li çocuklarda allerji öyküsü ve total ve spesifik immünoglobülin E düzeyleri ile ilişkisi.

VII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 1998, ss.20-21

Van ilinde hamile kadınlarda intestinal parazitozların dağılımı.

1.Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Van, Türkiye, 15 - 20 Haziran 1998, ss.61

Van’ın Erciş ilçesinde parazitozis sorunu.

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 12 Eylül 1997, ss.10

Van yöresinde intestinal parazitozlar.

13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 13 Ekim 1996, ss.40-41