Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VAN'IN BELLEĞİNİ MİMARİ DOKU ÜZERİNDEN OKUMAK

ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.18

VAN'IN KENT İMGESİNİN MEKANSAL SAHİPLENME POTANSİYELLERİ

ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.17

VAN KENTİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI: GELECEĞE NE BIRAKACAĞIZ?

ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.744-745

SOSYAL VE KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSENİNDE VAN'DA KENTSEL SAHİPLENME POTANSİYELLERİ

ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.706-707 Sustainable Development