Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

VAN'IN BELLEĞİNİ MİMARİ DOKU ÜZERİNDEN OKUMAK

ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.18

VAN'IN KENT İMGESİNİN MEKANSAL SAHİPLENME POTANSİYELLERİ

ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.17

VAN KENTİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI: GELECEĞE NE BIRAKACAĞIZ?

ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.744-745

SOSYAL VE KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSENİNDE VAN'DA KENTSEL SAHİPLENME POTANSİYELLERİ

ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.706-707