Duyurular & Dokümanlar

MTFSS2023 Kentlilik Bilinci (Derz İzlencesi)
Duyuru
5.10.2020

Kentlilik Bilinci dersinin içeriği, öğrenme çıktıları, dersin haftalık içerikleri, notlama ve kaynakça paylaşılmıştır. 

1.a.Kentlilik Bilinci_DERS İZLENCES....pdf Creative Commons License

MTSBP1005 Kent ve Uygarlık Tarihi 1 (Derz İzlencesi)
Duyuru
5.10.2020

Kent ve Uygarlık Tarihi I dersinin içeriği, öğrenme çıktıları, dersin haftalık içerikleri, notlama ve kaynakça paylaşılmıştır. 

1.a.Kent ve uygarlık tarihi I_DERS ....pdf Creative Commons License

FBMTPM7082 Kentsel Yeşil Alan Politikası (Derz İzlencesi)
Duyuru
5.10.2020

Kentsel Yeşil Alan Politikası dersinin içeriği, öğrenme çıktıları, dersin haftalık içerikleri, notlama ve kaynakça paylaşılmıştır. 

1.a.Kentsel Yeşil Alan Politikası_D....pdf Creative Commons License

MTSBP1001 Şehircilik Projesi 1 (Derz İzlencesi)
Duyuru
5.10.2020

Şehircilik Projesi I dersinin içeriği, öğrenme çıktıları, dersin haftalık içerikleri, notlama ve kaynakça paylaşılmıştır. 

2020-2021 1. sınıf FÖY-2.pdf Creative Commons License

Ders Dökümanları

AKTS-kent ve uygarlık tarihi-1
Kentlilik BilinciDERS İÇERİK FÖYÜeylül 2020