Tuz Stresinin Farklı Fasulye Genotiplerinde Bazı Besin Elementi İçeriği ile Toplam Antioksidan ve Toplam Fenol İçeriğine Etkisi


Kıpçak S., Ekincialp A., Erdinç Ç., Kabay T., Şensoy S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.29, sa.1, ss.136-144, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 29 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.29133/yyutbd.504748
  • Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *
  • Sayfa Sayıları: ss.136-144

Özet

Bu çalışmada Van Gölü Havzası’ndan toplanmış olan 20 adet fasulye genotipinde tuz stresinin etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Tuz uygulaması 0 mM, 25 mM ve 50 mM NaCl konsantrasyonu olmak üzere üç şekilde belirlenmiş olup, bitkiler iklim odası koşullarında yetiştirilmiştir. Stresin etkisini belirlemek için antioksidan miktarı, toplam fenol ve bazı besin element içerikleri (P, Mg, Fe, Cu, Mn ve Zn) değerlendirilmiştir. Tuza tolerans bakımından incelenen parametrelerde genotiplerin farklı tepkiler gösterdiği saptanmıştır. Tuz stresi altındaki bitkilerin kontrole göre değişim oranları incelendiğinde, tuz dozunun artmasıyla beraber toplam fenol içeriği ve antioksidan miktarının yüksek oranda azalış gösterdiği, tuz stresinin genotipler üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Yeşil aksamda her iki tuz dozunda P içeriğinin, 50 mM tuzda Fe içeriğinin arttığı; 25 mM ve 50 mM tuz dozlarında Mg, Cu ve Zn içeriklerinin, 50 mM NaCl uygulamasında ise Mn içeriğinin azaldığı saptanmıştır. Kökte Fe, Mg and Mn içeriklerinin 25 mM ’de azaldığı ve P, Mg, Cu, Mn ve Zn içeriklerinin tuz dozu arttıkça artış gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan G9 ve G30 nolu genotiplerin her iki tuz konsantrasyonunda gösterdiği tolerans seviyesinin yüksek olduğu, G31, G49 ve G94 genotiplerinin hem 25 mM hem de 50 mM tuz konsantrasyonlarında hassas oldukları belirlenmiştir. 

In this study, the effects of salt stress on 20 bean genotypes collected from Lake Van Basin were investigated. The salt application was treated in 0 mM, 25 mM and 50 mM NaCl concentrations, and then the plants were grown in growth chamber conditions. To determine the effect of stress, total antioxidant capacity, total phenolics and some nutrient elements content (P, Mg, Fe, Cu, Mn and Zn) were evaluated. In the parameters examined in terms of tolerance to the salt, the genotypes showed different responses. When the rate of change of the plants response to salt stress according to control was examined, it was determined that with the increase in salt doses, total phenolic and total antioxidant capacity decreased at high rate and salt stress had a negative effect on genotypes. It was found that the contents of P in both doses and Fe at 50 mM were increased in shoot, while the contents of Mg, Cu and Zn at 25 mM and 50 mM, Mn at 50 mM were decreased. In the root, the contents of Fe, Mg and Mn were decreased at 25 mM, and P, Mg, Cu, Mn and Zn contents were detected to increase with the increase in salt doses as well as. The genotypes G9 and G30 showed high levels of tolerance in both salt concentrations and the genotypes G31, G49 and G94 were found to be sensitive to both 25 mM and 50 mM salt concentrations.