Evaluation of Antioxidant and Protective Role of Hawthorn Fruit Lyophilized Extract Against Carbon Tetrachloride Toxicity in Rat


Creative Commons License

Altınbaşak M., Çelik İ.

Türk Doğa ve Fen Dergisi, vol.10, no.2, pp.42-47, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.46810/tdfd.850150
  • Journal Name: Türk Doğa ve Fen Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.42-47
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

 Bu makale, karbon tetraklorür (CCl4) toksisitesine karşı alıç (Crataegus orientalis L.) meyve liyofilize ekstrakt (LEH), böbrek ve karaciğer koruyucu potansiyelini ve antioksidan rolünü araştırmayı amaçlamaktadır. Deneysel dizayn; Normal kontrol (NK) CCl4 grubu (0,5 ml / kg CCl4, vücut ağırlığı (wb)), LEH1grubu (100 mg / kg LEH bw), LEH4 grubu (200 mg / kg LEH bw), CCl4+LEH1 grubu (0,5 ml / kg + 100 mg / kg LEH bw) ve CCl4+LEH4 grubu (0,5 ml / kg + 200 mg / kg LEH bw) şeklinde 3 haftalık ekstre muamelesi ile yapılmıştır. Deneysel muamelenin sonunda: LEH'nin böbrek ve karaciğer koruyucu potansiyeli ve antioksidan rolünü, karaciğer ve böbrek hasarı serum biyobelirteçleri, eritrosit, beyin, börek ve karaciğerdeki antioksidan savunma sistemleri bileşenleri (ASSB) ile malondialdehit (MDA) içeriği ölçülerek değerlendirildi. Sonuçlara göre; karaciğer hasarı serum enzim aktiviteleri ve dokuların MDA içeriği CCl4 grubunda NK göre anlamlı olarak daha yüksekti. Bu parametreler, ekstre takviyeli gruplarda CCl4 grubuna kıyasla önemli ölçüde daha düşüktü. Sonuçlara göre, LEH takviyeli diyetinin ASSB'lerdeki dalgalanmaları NK değerlerine doğru parametrelerin çoğunu geri çektiğini göstermektedir. Bu nedenle, CCl4 ile toksisite oluşturulan sıçanlarda alıç bitkisi meyve ekstresinin antioksidan kapasiteye ve karaciğer koruyucu etkilere sahip olabileceği düşünülmektedir.