Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Mısırın (Zea mays L.) Silaj Verimi ve Kalitesine Etkisi


CELEBI R., Çelen A. E. , Zorer Çelebi Ş., SAHAR A. K.

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.24, no.4, pp.16-24, 2010 (Peer-Reviewed Journal)