Başlıca Önemli Mikotoksinler, Özellikleri ve Mikotoksin Oluşumunu Etkileyen Faktörler


İşleyici Ö.

Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-12, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-12

Abstract

Mycotoxins are chemical metabolites produced by fungi that can survive in a variety of habitats and which vary widely in reproductive needs. The number of these compounds is increasing day by day and presence of some of them in food and animal feeds can lead to serious problems for human and animal health. Researches on mycotoxins, which can not be eliminated from foods and feeds and leads to serious economically loss, continues to increase. The conditions for the formation of mycotoxins which are determined to be toxic in humans and animals are revealed, the ways to struggle these toxins are investigated, the harmful doses are determined for humans and animals, the risks that are formed in food and feed are monitored with risk assessment studies and necessary precautions are taken. In this review; was given information about important mycotoxins in foods and feeds and the factors affecting the formation of these mycotoxins.

 Mikotoksinler, çeşitli habitatlarda yaşayabilen, üreme ihtiyaçları geniş aralıklarda değişen mantarlar tarafından üretilen kimyasal metabolitlerdir. Bu bileşiklerin sayıları her geçen gün artmaktadır ve bunların bazılarının gıdalarda ve hayvan yemlerinde bulunmaları insan ve hayvan sağ- lığı için ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Ürünlerden elimine edilemeyen ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan mikotoksinler üzerindeki araştırmalar artarak sürdürülmektedir. İnsan ve hayvanlarda toksik olduğu ortaya çıkan mikotoksinlerin oluşma şartları ortaya konulmakta, bu toksinlerle mücadele yolları araştırılmakta, insanlar için zararlı dozları belirlenmeye çalışılmakta, gıda ve yemlerde oluşturduğu tehlikeler risk değerlendirme çalışmaları ile izlenerek gerekli önlemlerin alınmasına çalışılmaktadır. Bu derlemede; gıda ve yemlerde bulunan önemli mikotoksinler ve bu mikotoksinlerin oluşumunu etkileyen faktörler hakkında bilgi verilmiştir.