Covid-19 Korkusunun Online Alışveriş Tutumu ve Satın Alma Niyetine Etkisinde Ölüm Kaygısının Aracılık Rolü


Creative Commons License

Dülek B.

Equinox, Journal of Economics, Business & Political Studies, vol.9, no.2, pp.141-157, 2022 (Peer-Reviewed Journal)