Investigating Stakeholder Opinions on A Resource Room Program for Gifted Students


Öpengin E.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.29, no.2, pp.334-347, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.24106/kefdergi.747979
  • Journal Name: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.334-347
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The present research aims at determining the stakeholders’ opinion about a resource room program for gifted students in a primary school. Design/Methodology/Approach: Structured as a case study, the research project was carried out in a primary school in the Eskisehir province of Turkey. Participants of the research consisted of the school headmaster, the teacher of the resource room, gifted students attending the program, parents of gifted students and classroom teachers whose students attended the program. Data used in the research were collected through semi structured interviews. The research data were analyzed using the systematic analysis approach. Findings: The findings of this research revealed that the program has generally been positively perceived by stakeholders. On the other hand, the participants expressed their concerns and some problems, especially due to the program was carried out during school hours like much homework, missed out some important lessons and restriction in curriculum. Highlights: The study showed that in order for the gifted student pull-out programs to be efficient it should be collaboration between stakeholders. It is recommended that it should be given to schools more flexibility in organizing and operating programs for an effective program.

Çalışmanın Amacı: Bu araştırmanın genel amacı bir ilkokulda destek eğitim odası kapsamında üstün yetenekli öğrencilere yönelik yürütülen programa ilişkin okul paydaşlarının görüşlerini incelemektir. Yöntem: Durum çalışması şeklinde desenlenen araştırma, Eskişehir ilinde yer alan bir ilkokulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları ise okul müdürü, destek eğitim odası öğretmeni, destek eğitim odasına devam eden üstün yetenekli öğrenciler, bu öğrencilerin velileri, destek eğitim odasına sınıfından öğrenci giden genel sınıf öğretmenleridir. Araştırmada veri toplama araçları olarak yarı yapılandırılmış bireysel ve odak grup görüşmeleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler sistematik içerik analiz yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırma sürecinde elde edilen bulgular sonucunda okul paydaşlarının yürütülen programa yönelik olumlu algıya sahip oldukları görülmektedir. Bununla birlikte katılımcılar özellikle programın okul ders saatleri içerisinde yürütülmesinden kaynaklı olarak müfredatı yetiştirememe, fazla ödev yükü, derslerden geri kalma gibi sorunları ve kaygılarını belirtmişlerdir. Önemli Vurgular: Araştırma sonucunda üstün yeteneklilere yönelik destek eğitim odalarında etkili programlar için paydaşların görüşleri doğrultusunda düzenlemelerin önemi ve paydaşlar arası işbirliğinin sağlanması ön plana çıkmıştır. Araştırma sonucunda etkili bir program için okullara, programların düzenlenmesinde ve işleyişinde daha fazla esnekliğin tanınması önerilmektedir.