Mikro Öğretim Tekniğinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Konuşma Becerilerine Etkisi


Creative Commons License

Bulut K., Açık F., Çiftçi Ö.

Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED), vol.4, no.1, pp.134-150, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED)
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.134-150
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, microteaching was tested to improve pre-service Turkish Language teachers’ speaking skills. The purpose of this study is to reveal the effect of microteaching on pre-service Turkish Language teachers’ speaking skills. This study which was carried out within the context of Speaking Education course was conducted in the spring term of 2014-2015 academic year. The study group of this research which progressed during all the term consists of the students who took Speaking Education course in the term aforesaid in Yuzuncu Yil University, College of Education, Turkish Language Education Department. For this study which was carried on with true experimental design two groups were formed one of them being Experimental Group and the other one being Control Group. While Speaking Education course was given to Experimental Group based upon microteaching, the same course was given traditionally (the continuous teaching style) to Control Group. Pretests and posttests were implemented to both groups for the study and, at the end of the study, not only both groups’ interior differences between pretests and posttests were analyzed, but also two groups’ difference between posttests was analyzed. In the analysis of data t-test were used. Besides, effect size was computed with Cohen’s d. At the end of the study, it was determined that posttest scores about speaking skills of the pre-service teachers in the Experimental Group were significantly higher than the protest scores of pre-service teachers in the Control Group.

Keywords: Pre-service Turkish language teachers, Speaking Education course, microteaching, speaking skills.

Bu çalışmada Türkçe öğretmen adaylarının konuşma becerilerini geliştirmek için mikro öğretim tekniği denenmiştir. Çalışmanın amacı, mikro öğretim tekniğinin Türkçe öğretmen adaylarının konuşma becerilerine etkisini ortaya koymaktır. Konuşma Eğitimi dersi kapsamında yürütülen bu çalışma 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde yapılmıştır. Dönem boyunca devam eden araştırmanın çalışma grubunu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümünde bu derse devam etmekte olan öğrenciler oluşturmuştur. Gerçek deneysel desende yürütülen bu çalışma için biri deney, diğeri kontrol olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Deney Grubuna Konuşma Eğitimi dersi mikro öğretim tekniğine dayalı olarak verilirken, Kontrol Grubuna bu ders geleneksel yöntemle (süregelen ders işleme tarzı) verilmiştir. Çalışma için her iki gruba da ön test ve son testler uygulanmış, uygulama sonucunda hem her iki grubun kendi içerisinde ön test - son test farklarına, hem de iki grubun son test farklarına bakılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde t-testi kullanılmıştır. Ayrıca Cohen’s d ile etki büyüklükleri de hesaplanmıştır. Çalışmanın sonunda Deney Grubunda yer alan öğretmen adaylarının konuşma becerisi ile ilgili son test puanlarının, Kontrol Grubunda yer alan öğretmen adaylarının son test puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretmen adayları, Konuşma Eğitimi dersi, mikro öğretim tekniği, konuşma becerisi.