İşgörenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Tekirdağ’daki Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma


Yenişehirlioğlu E., CİNNİOĞLU H., Yazıt H., SALHA H.

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.02, no.3, pp.5-15, 2016 (Peer-Reviewed Journal)