İtalya ve Hollanda Süs Bitkileri Sektörünün Üretim Yapısı, Pazarlama ve Organizasyon Modeli Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Yeler O.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.7-14, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.7-14

Özet

Tarım sektöründe alternatif bir dal olarak yaygınlaşan, ithalat ve ihracatta ciddi hacime ulaşan süs bitkileri sektörünün ticaretteki önemi gittikçe artmaktadır. Sektör, bitkisel üretim içinde önemli yere sahip olup ekonomiye katkı sağlayan etkili bir araç olarak kabul edilmektedir. Buda üretim yapılırken kalite standartlarına uygun, iyi bir alt yapıya sahip ve teknolojik gelişimlerle paralel olması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu bakımdan ülkemizde ki ciddi üretimi olan süs bitkileri sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda örnek modellerin bulunabilmesi için köklü geçmişleri olan; üretim, tesisleşme ve pazarlama alanında dünya pazarında söz sahibi İtalya ve Hollanda ülkelerinin incelenmesi ve buradaki yapıların iyi anlaşılabilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 
    Hazırlanan bu çalışmada, üretim ve tesisleşme konusunda Avrupa ve dünya pazarında önem taşıyan İtalya ve sektörde önde gelen pazarlama kanallarına sahip Hollanda ülkesi incelenmiştir. Bu araştırmada ki hedef ise ülkemizde süs bitkileri üretim sektöründe katma değeri yüksek bir tesisleşme için model arayışında olan işletmelere yol haritası niteliğinde bir çalışma olabilmesidir.