Kanatlı Etinin Besin Değeri ve Halk Sağlığı Açısından Önemi


İşleyici Ö., Sancak Y. C., ŞİRELİ U. T.

Mektup, vol.17, no.4, pp.6-30, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Mektup
  • Page Numbers: pp.6-30
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The always increasing red meat production costs and the relationship between red meat and health problems such as some types of cancer, cardiovascular diseases and Type 2 diabetes have increased the demand for poultry meat. Poultry meats, which are easy to produce, a cheap and nutritious food group, has become an indispensable part of daily meals for consumers from every income group. Poultry meat production and consumption are continuously increasing in all the world, especially in developing countries. Although there are numerous researches and publications related to poultry breeding and production, the studies on the nutritional characteristics of poultry meats and their effects on human health are not equally widespread. Consumers who are constantly raising their level of education and awareness and who have the chance to learn more about foods by using mass media, as with other foods it has some doubts about poultry meats and wants to be informed about nutritional composition of these foods and the health risks that these food group can carry. In this review, it is aimed to give information about nutritional composition of poultry meat, their importance on nutrition and their possible negative effects on health.

Son yıllarda artan kırmızı et üretim maliyetleri ve kırmızı etler ile bazı kanser türleri, kardiyovasküler hastalıklar ve Tip 2 diyabet gibi sağlık problemleri arasında gittikçe daha fazla ilişki kurulması kanatlı etlerine olan talebi arttırmıştır. Üretimi kolay, ucuz ve besleyici bir gıda grubu olan kanatlı etleri her gelir grubundan tüketici için günlük diyetlerin neredeyse vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Kanatlı eti üretimi ve tüketimi gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada sürekli artmaktadır. Kanatlı ıslahı, yetiştiriciliği ve üretimi ile ilgili sayısız araştırma ve yayın olmasına karşılık kanatlı etlerinin besleyici özellikleri ve insan sağlığı üzerine etkileri üzerine çalışmalar aynı ölçüde yaygın değildir. Eğitim ve bilinç düzeyi giderek yükselen ve kitle iletişim araçlarını kullanarak gıdalar konusunda daha fazla bilgi edinme şansı bulan tüketiciler, diğer gıdalarda olduğu gibi kanatlı etleri konusunda da bazı şüpheler taşımakta ve bu gıda grubunun besleyici bileşimi ile taşıyabileceği sağlık riskleri konusunda bilgi sahibi olmak istemektedirler. Bu derlemede kanatlı etlerinin besleyici bileşimi, beslenme yönünden önemleri ve sağlık üzerine olası olumsuz etkileri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.