Yiyecek İçecek İşletmelerinde Algılanan Gıda Güvenliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


Okat Ç.

International Journal of Contemporary Tourism Research,, vol.3, no.2, pp.164-176, 2019 (Peer-Reviewed Journal)