Otel İsimlerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Muğla ve Aydın'da Faaliyet Gösteren Üç, Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği


Creative Commons License

Erdem B., Yağcı P., Saygı A. C. , Kaya Ç., Sümer C.

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi/International Refereed Journal of Marketing and Market Researches, vol.2, no.4, pp.51-71, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Global competition affects the hotels as well as other organizations nowadays. The desire of staying competitive procreated a branding phenomenon for the hotel establishments. One of the crucial steps of the creation of the brand is the determination of the name of the hotels. Hotel enterprises try to create an effective image on the current and potential customers by adding up various meanings to the preferred names. By virtue of the name of the hotel, it is aimed to arouse consumers’ interest on the presented product and services. In this study, hotel names were examined by the content analysis method. Three, four and five star hotels that are in business in Muğla and Aydın provinces were chosen as examples. In the research where 269 hotel names were analyzed; it was determined that the names of the hotels were “special lexical meaning” and “name or last name of the owner or a family member” oriented. In addition to this, it was determined that the smaller the businesses got, there was an increase on the family oriented name usage.
Key Words: Tourism, Hotel Businesses, Hotel Names, Branding

Küresel rekabet günümüzde tüm örgütleri olduğu gibi otelleri de derinden etkilemektedir. Otel işletmelerinin daha fazla rekabetçi kalabilme arzuları, markalaşma olgusunu doğurmuştur. Marka oluşturma sürecinde önemli adımlardan biri de otel isimlerinin belirlenmesidir. Otel işletmeleri, tercih ettikleri isimlere çeşitli anlamlar yükleyerek mevcut ve potansiyel müşterileri üzerinde etkili bir imaj yaratmaya çalışmaktadırlar. Otel ismi sayesinde, sunulan ürün ve hizmetlerin tüketicilerin daha fazla ilgisini çekmesi hedeflenmektedir. Bu araştırmada, otel isimleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Örneklem olarak Muğla ve Aydın illerinde faaliyet gösteren üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri seçilmiştir. 269 adet otel isminin incelendiği araştırmada, otel isimlerinin ağırlıklı olarak ‘özel bir kelime anlamı’ ile ‘işletme sahibinin veya aileden birinin ismi ya da soy ismi’ üzerine odaklandığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, işletme ölçeği küçüldükçe aile odaklı otel ismi kullanma oranının arttığı saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Turizm, Otel İşletmeleri, Otel İsimleri, Markalaşma