Dijital Video Kullanımının Prosedürel Öğrenme Sürecinde Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli ile Değerlendirilmesi


Çelik B.

Elementary Education Online, vol.13, no.3, pp.980-991, 2014 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Elementary Education Online
  • Page Numbers: pp.980-991

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının prosedürel görevler için dijital video kullanımlarına ilişkin algılarını Teknoloji Kabul Modeli ile ortaya koymaktır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmış ve araştırmaya Çoklu Ortam Tasarımı ve Geliştirilmesi dersini alan 55 üçüncü sınıf Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans öğrencisi katılmıştır. Öğrenciler, çeşitli prosedürel görevlerin öğretimine ilişkin proje grupları oluşturarak 15 dijital video geliştirmiştir. Veriler teknoloji kabul modeli çerçevesinde hazırlanan bir ölçek aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde temel betimsel istatistikler ve doğrusal çoklu regresyon kullanılmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların çoğunluğu prosedürel görevler için dijital video kullanmanın yararlı olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca, algılanan fayda ve görev teknoloji uyuşması, davranışsal niyeti tahmin eden iki bağımsız değişken olarak bulunmuştur.