Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Dayalı Fen Öğretiminin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi (Gök Cisimlerini Tanıyalım)


Bakırcı H., Artun H., Şenel S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.514-543, 2016 (Peer-Reviewed Journal)