Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslara arası I. Din ve İnsan Sempozyumu: Din, Dil ve İletişim

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2019 İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı II

  Katılımcı

  Sivas, Türkiye

 • 2018 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 Sahn-i Semân’dan Dârulfunûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu

  Katılımcı

  Mardin, Türkiye

 • 2013 Mardin İşrak Günleri: Sühreverdi ve İşrak Felsefesi

  Katılımcı

  Mardin, Türkiye