Genel Bilgiler

Biyografi

1980 Bitlis Tatvan doğumludur. 1998 yılında Ceyhan Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2003-2004 yılları arasında Arapça eğitimi için Sudan'ın başkenti Hartum'da bulundu. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Mezhepleri Bilim Dalında "Horasan Mu'tezilesi ve Ebu'l-Kâsım el-Ka'abî" başlıklı tezle Yüksek Lisans'ını tamamladı. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalın'da "Osmanlı Siyaset Düşüncesinde Adalet 1550-1650" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2011 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi'nde akademik görevine başladı. 2014 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı. 2017-2018 yıllarında ABD Georgetown Üniversitesi'nde Tübitak Projesiyle Misafir Araştırmacı olarak bulundu. Halen Van YYÜ İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
İslam Felsefesi Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
yunuskaplan@yyu.edu.tr
Diğer E-posta
yunuskaplan13@gmail.com
Web Sayfası
http://avesis.yyu.edu.tr/yunuskaplan/cv/
İş Telefonu
+90 432 444 5065 Dahili: 24964
Ofis
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi K1/13 Zeve Kampüsü Tuşba/VAN
Posta Adresi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi K1/13 Zeve Kampüsü Tuşba/VAN