Education Information

Dissertations

  • 2016 Doctorate

    İnsan plazmasından afinite kromatografisi yöntemiyle saflaştırılan anjiotensin konverting enzim üzerine nigella sativa l. ekstraktından kolon kromatografisi ile izole edilen bazı etken maddelerin etkisinin araştırılması

    Van Yüzüncü Yil University, Kimya, Kimya/Biyokimya

  • 2009 Postgraduate

    Van Gölü balığı (Chalcalburnus tarichi P.1811) karaciğeri ve beyin homojenatındaki asetilkolinesteraz (EC.3.1.1.7) enzimi üzerine bazı bitki ekstraktlarının in vitro etkilerinin araştırılması

    Van Yüzüncü Yil University, Kimya, Kimya/Biyokimya