Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Determination of Inhibition Effect of Extracts of Thymbra sintenisii Bornm. et Aznav. Subsp on Angiotensin Converting Enzyme

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.1848-1856, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

In Vitro Inhibition of Human Plasma and Erythrocyte AChE by Various Drugs

HACETTEPE JOURNAL OF BİOLOGY AND CHEMİSTRY, cilt.44, ss.217-224, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar