Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2016 Doktora

    İnsan plazmasından afinite kromatografisi yöntemiyle saflaştırılan anjiotensin konverting enzim üzerine nigella sativa l. ekstraktından kolon kromatografisi ile izole edilen bazı etken maddelerin etkisinin araştırılması

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kimya, Kimya/Biyokimya

  • 2009 Yüksek Lisans

    Van Gölü balığı (Chalcalburnus tarichi P.1811) karaciğeri ve beyin homojenatındaki asetilkolinesteraz (EC.3.1.1.7) enzimi üzerine bazı bitki ekstraktlarının in vitro etkilerinin araştırılması

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kimya, Kimya/Biyokimya