Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The AKP and Its Family Policy in the Re-establishment Process of Authoritativeness in Turkey

AUTHORITARIANISM IN THE MIDDLE EAST: BEFORE AND AFTER THE ARAB UPRISINGS, pp.150-171, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Bir sınır Kenti Olarak Van'da Kadın Mülteciler

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.7-26, 2019 (National Refreed University Journal)

Eril Diplomasi Kültürüne Feminist Bir Eleştiri

KÜLTÜR VE İLETİŞİM, vol.44, no.2, pp.99-120, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Din ve Kadın İlişkisinin Kesişiminde Türkiye'deki Göçmenlerin entegrasyon Politikaları

e-Fe Dergi, vol.11, no.1, pp.9-22, 2019 (National Refreed University Journal)

Bedenin "Normalleştirilmesi" Söylemi Üzerine Bir Analiz: Cinisyet Geçiş Ameliyatları

ALTERNATİF POLİTİKA, vol.11, no.1, pp.290-318, 2019 (National Refreed University Journal)

Critique of Isıs' women policy

Türkiye Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.13-39, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Neoliberal Küreselleşmenin Melez İzdüşümleri: İslamcı Feminizm

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.34, pp.267-288, 2017 (International Refereed University Journal)

Dindarlığın yeniden inşasında islamcı kadınlar

MÜLKİYE, vol.37, no.4, pp.9-32, 2013 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mülteciler Arası Farklılıklar: Van'daki farklı Mülteci Profilleri

Migration Movements and Changing Dynamics in the Middle East, Nevşehir, Turkey, 10 - 11 May 2018, pp.1

A Comparative Analysis of State Discourses on Transsexuality in Iran and Turke

European Conference on Politics and Gender, Lozan, Switzerland, 8 - 10 June 2017, pp.1

Küresel ve Yerelin Kesişiminde Türkiye’de Sığınmacı Meselesi ve Kurumsal Çözümler

Kayfor 14-Kamu Yönetimi Forumu, Van, Turkey, 27 April - 29 January 2017, pp.29

Asylee Women as a part of Subaltern Discussions: Temporary Position of Eastern/Women Asylum Seekers in Turkey

Conference on Gender Studies: Gender, Conflict, War and Peace, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 23 - 25 March 2017, pp.70

Books & Book Chapters

Yerelin Sivil Toplumla İlişkisi Üzerine Bir Tartışma: Van İli Örneği

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırmalar, Zeki TAŞTAN, M.Zeki DUMAN, Güler YILMAZ, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.172-203, 2019

Taşra'da Kadın Olmak: Van Örneği

in: Dünyada Van, Çağlayan E., Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.355-376, 2019