Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The AKP and Its Family Policy in the Re-establishment Process of Authoritativeness in Turkey

AUTHORITARIANISM IN THE MIDDLE EAST: BEFORE AND AFTER THE ARAB UPRISINGS, ss.150-171, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir sınır Kenti Olarak Van'da Kadın Mülteciler

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.7-26, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eril Diplomasi Kültürüne Feminist Bir Eleştiri

KÜLTÜR VE İLETİŞİM, cilt.44, sa.2, ss.99-120, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bedenin "Normalleştirilmesi" Söylemi Üzerine Bir Analiz: Cinisyet Geçiş Ameliyatları

ALTERNATİF POLİTİKA, cilt.11, sa.1, ss.290-318, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Critique of Isıs' women policy

Türkiye Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.13-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neoliberal Küreselleşmenin Melez İzdüşümleri: İslamcı Feminizm

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.34, ss.267-288, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dindarlığın yeniden inşasında islamcı kadınlar

MÜLKİYE, cilt.37, sa.4, ss.9-32, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mülteciler Arası Farklılıklar: Van'daki farklı Mülteci Profilleri

Migration Movements and Changing Dynamics in the Middle East, Nevşehir, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2018, ss.1

A Comparative Analysis of State Discourses on Transsexuality in Iran and Turke

European Conference on Politics and Gender, Lozan, İsviçre, 8 - 10 Haziran 2017, ss.1

Küresel ve Yerelin Kesişiminde Türkiye’de Sığınmacı Meselesi ve Kurumsal Çözümler

Kayfor 14-Kamu Yönetimi Forumu, Van, Türkiye, 27 Nisan - 29 Ocak 2017, ss.29

Asylee Women as a part of Subaltern Discussions: Temporary Position of Eastern/Women Asylum Seekers in Turkey

Conference on Gender Studies: Gender, Conflict, War and Peace, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 25 Mart 2017, ss.70

Kitap & Kitap Bölümleri

Yerelin Sivil Toplumla İlişkisi Üzerine Bir Tartışma: Van İli Örneği

Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırmalar, Zeki TAŞTAN, M.Zeki DUMAN, Güler YILMAZ, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.172-203, 2019

Taşra'da Kadın Olmak: Van Örneği

Dünyada Van, Çağlayan E., Editör, İletişim Yayınevi, İstanbul, ss.355-376, 2019