Education Information

Education Information

 • 1991 - 1996 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya, Turkey

 • 1988 - 1990 Postgraduate

  Ege University, Fen Fakültesi, Kimya, Turkey

 • 1981 - 1986 Undergraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Bitlis ve Muş tütünlerinin belli sıcaklıklarda ısıtılmasında çıkan ürünlerin bazı adsorbanlarda tutulması ve bunların tekrar geri alınması

  Van Yüzüncü Yil University, Kimya, Fizikokimya

 • 1990 Postgraduate

  Bazı kompleks (koordinasyon) bileşiklerinin katı hal ısısal bozunma kinetiğinin termogravimetrik analiz yöntemleri ile araştırılması

  Van Yüzüncü Yil University, Kimya, Fizikokimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English