Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Importance of enzyme immobilization for human health

Medical Science and Discovery, cilt.4, ss.69-71, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Termal Bozunma Kinetiği

Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.31-38, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı Pirimdin Halkalı Sübstitüe Salisilaldehit Schiff Bazlı Kompleksleriin Termokimyasal Kinetiklerinin Araştırılması

Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.39-47, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sorbtion of aniline onto organophilic sepiolite

Material science research India, cilt.4, ss.291-296, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dissolution of thermally dehydrated colemanite in sulphuric acid solutions

Material Science Research India, cilt.4, ss.313-318, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Clay transition (dehydration, dehydroxylation and decarbonylation) kinetics by DTA

2nd International Conference on Pure and Applied Mathematics, Van, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2018, ss.145

Relationship with cytokine of patients diabetes

2nd İnternational Scientific Researches Congress on Humanities ad Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.449-551

The Effect of Stress on Genetic Diseases

2nd İnternational Scientific Researches Congress on Humanities ad Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.172

İmportance in Health enzymes of immobilized

2nd İnternational Scientific Researches Congress on Humanities ad Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.167

The reationship between kidney disease and nutrition

2nd İnternational Scientific Researches Congress on Humanities ad Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.161

Optimization of Enzymatic Polymerization Conditions of Bisphenol A with Response Surface Methodology

International Conference on Enzyme Science and Technology (ICEST 2011), Aydın, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2011, ss.47

Polibisfenol A(PoliBPA)’nın Karakterizasyonu ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.84-0

Bazı Kompleks (Koordinasyon) Bileşiklerinin Katı Hal Isısal Bozunma Kinetiğinin Termogravimetrik Analiz Yöntemleri İle Araştırılması

VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 2-5 Nisan 1991, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa, KKTC, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 Nisan 1991, ss.1-2