Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1991 - 1996 Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya, Türkiye

 • 1988 - 1990 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya, Türkiye

 • 1981 - 1986 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996 Doktora

  Bitlis ve Muş tütünlerinin belli sıcaklıklarda ısıtılmasında çıkan ürünlerin bazı adsorbanlarda tutulması ve bunların tekrar geri alınması

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kimya, Fizikokimya

 • 1990 Yüksek Lisans

  Bazı kompleks (koordinasyon) bileşiklerinin katı hal ısısal bozunma kinetiğinin termogravimetrik analiz yöntemleri ile araştırılması

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kimya, Fizikokimya

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce