Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya

 • 2011 - 2016 Associate Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya

 • 2003 - 2011 Assistant Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya

 • 1994 - 2003 Research Assistant

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

 • 2020 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

 • 2016 - Continues Rectorate Commissioner

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Akademik Yükseltme Ve Atama Ölçütleri Değerlendirme Komisyonu

 • 2016 - Continues Assistant Manager of Research and Application Center

  Van Yüzüncü Yil University

Non Academic Experience

 • 1992 - 1994

  Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı

Courses

 • Doctorate Tez Çalışması

 • Postgraduate TÜRKİYE'DE KENTLEŞME

 • Undergraduate KENT COĞRAFYASI

 • Undergraduate KENT VE BÖLGE PLANLAMASI

 • Undergraduate TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI

 • Doctorate KENTSEL YEŞİL ALANLAR

 • Undergraduate TÜRKİYE'NİN TARİHİ COĞRAFYASI

 • Postgraduate Tez Çalışması

 • Undergraduate KÜLTÜREL COĞRAFYA

 • Postgraduate KENT İÇİ ARAZİ KULLANIMI

 • Undergraduate COĞRAFYAYA GİRİŞ

 • Postgraduate Tez Çalışması