Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Su Değirmenlerinin Hidrolik Enerji Potansiyelinin Araştırılması- Diyarbakır Örneği

Dicle Ãœniversitesi Mühendislik Fakültesi, cilt.9, sa.1, ss.515-527, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Suriçi'nde yer alan tarihi Hz. Süleyman Camii çeşmelerinin hidrolik ve hidrolojik özellikleri

Dicle Ãœniversitesi Mühendislik Fakültesi, cilt.8, sa.2, ss.403-411, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bulanık SMRGT yönteminin pratik uygulamaları

Dicle Ãœniversitesi Mühendislik Fakültesi, cilt.8, sa.1, ss.123-132, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DETERMINATION OF GROSS HYDRAULIC ENERGY POTENTIAL OF AN ANCIENT WATER MILL LOCATED AT SATI VILLAGE-DIYARBAKIR

5th International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2020), Diyarbakır, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2020, ss.216-226

ZEMIN ÖZELLİKLERİ İLE KAYMA DALGA HIZI İLİŞKİSİNİN BULANIK MANTIK METODU İLE İNCELENMESİ : DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ

4th INESEC International Engineering and Natural Sciences Conference, Diyarbakır, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2019, ss.146-160

Baraj Yıkılması Halinde Mansap Akımının İki Boyutlu Modellenmesi-Göksu Barajı Örneği

5. Uluslararası Baraj Güvenliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2018, cilt.3, ss.1240-1246

NEM, SICAKLIK VE BASINÇ DEĞİŞKENLERİNİN MUŞ İLİ YAĞIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) ve Eğitim Bilimleri Kongresi), Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.134

Su Değirmenlerinin Hidrolik Enerji Potansiyelinin Araştırılması- Diyarbakır Örneği

IX.ULUSAL HiDROLOJi KONGRESi, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, ss.75

Hydraulic and Hydrological Investigation on the Ancient Fountains of Hz Suleyman Mosque

2nd IWA REGIONAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WATER, WASTEWATER AND ENVIRONMENT (IWA-PPFW2017), İzmir, Türkiye, 22 - 24 Mart 2017, ss.121

An examination of damage distribution patterns in Van, Turkey: geological and geotechnical considerations

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium- WMESS, Prag, Çek Cumhuriyeti, 7 - 11 Eylül 2015, ss.88