Prof. Zihni Merey


Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Human Rights, Education, Elementary School Education, Teacher Training in Social Sciences, Teacher Training

Email: zmerey@yyu.edu.tr
Office Phone: +90 432 444 5065 Extension: 21736
Office Phone: +90 444 506 5217 Extension: 36
Web: https://avesis.yyu.edu.tr/zmerey

Metrics

Publication

140

Citation (WoS)

10

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

14

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

8

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

1975 yılında Van’da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Van’da tamamladı. Lisans öğrenimini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, Yüksek lisans öğrenimini ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’nda tamamladı. 1998- 2002 yılları arasında öğretmenlik, 2002 – 2007 yılları arasında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünde Okutman olarak görev yapan MEREY, 2007 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi Olarak atandı. Eylül 2007’de 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 35. Maddesi gereğince Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmak için, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’na görevlendirme ile atandı. Doktora araştırma bursuyla 2010 – 2012 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde The University of Iowa Faculty of Education,  Department of Teaching and Learning, Social Studies Education'da doktora çalışmalarında bulundu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesine 2013 yılında Yrd. Doç. Dr. Olarak atanan Merey, 2014 yılında Doçent, 2019 yılında Profesör oldu.

Alanında kitapları, çeşitli bilimsel dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde yayınları bulunmaktadır. Halen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. olarak görevine devam etmektedir.

Education Information

2017 - 2021

2017 - 2021

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

2014 - 2016

2014 - 2016

Associate Degree

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Adalet Yüksek Okulu, Turkey

2009 - 2012

2009 - 2012

Doctorate

The University of Iowa, Facult of Education, Teaching and Learning Department Social Studies Education Program, United States Of America

2007 - 2009

2007 - 2009

Doctorate

Gazi University, -, İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Abd., Turkey

2005 - 2007

2005 - 2007

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Abd., Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yan Alan), Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Türkiye ve ABD’deki Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Çocukların Katılım Haklarına Yer verilme Düzeyinin Karşılaştırılması

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Abd

2005

2005

Postgraduate

Demokrasi ve İnsan Haklarının 1980 – 2000 Yılları Arası Lise tarih Ders Kitaplarına ve Tarih Müfredat Programlarına Yansıması Sustainable Development

Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Certificates, Courses and Trainings

2012

2012

Global Education

Education Management and Planning

Faculty of Education

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Human Rights

Education

Elementary School Education

Teacher Training in Social Sciences

Teacher Training

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2014 - 2019

2014 - 2019

Associate Professor

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2013 - 2013

2013 - 2013

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2010 - 2012

2010 - 2012

Research Assistant

The University of Iowa, Faculty Of Education, Taeching And Learning Department

2007 - 2012

2007 - 2012

Research Assistant

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2008 - 2009

2008 - 2009

Research Assistant

Gazi University, -, İlköğretim Bölüm

2003 - 2007

2003 - 2007

Instructor

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Akademik Yüksel ve Değerlendirme

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2020 - Continues

2020 - Continues

Dean

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2020 - Continues

2020 - Continues

Ethics Committee Member

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2019 - Continues

2019 - Continues

Board Member

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2019 - Continues

2019 - Continues

Board Member

Van Yüzüncü Yil University, Güzel Sanatlar Fakültesi

2016 - 2018

2016 - 2018

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi

2016 - 2018

2016 - 2018

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosya Bilimler Eğitimi

2013 - 2016

2013 - 2016

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, İlköğretim, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Non Academic Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Üye

Non-profit Organisation, HEGEM Vakfı, Sosyal Arabuluculuk Koordinatörlüğü

2018 - Continues

2018 - Continues

Other Public Institution, Tuşba Kaymakamlığı, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

1994 - 1998

1994 - 1998

Yazıcı

Alarko Holding

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Hakları

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Proje Geliştirme

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Hakları

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Temel Hukuk

Doctorate

Doctorate

Çocuk Hakları ve Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Temel Hukuk

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Demokrasi ve İnsan Hakları

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

İSKANDİNAV ÜLKELERİ’NDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: İSVEÇ ÖRNEĞİ

BULUT K., MEREY Z., AKTÜRK E., GÖRMEZ E.

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019

2019

2019

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: NORVEÇ ÖRNEĞİ

GÖRMEZ E., MEREY Z., BULUT K., AKTÜRK E.

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019

2019

2019

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: FİNLANDİYA ÖRNEĞİ

MEREY Z., BULUT K., AKTÜRK E., GÖRMEZ E.

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019

2019

2019

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: DANİMARKA ÖRNEĞİ

AKTÜRK E., MEREY Z., GÖRMEZ E., BULUT K.

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019

2019

2019

İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim Modeli: Finlandiya Örneği

MEREY Z., BULUT K., AKTÜRK E., GÖRMEZ E.

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.34-44

2019

2019

İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim Modeli: Danimarka Örneği

AKTÜRK E., MEREY Z., GÖRMEZ E., BULUT K.

3. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.30-33

2019

2019

İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim Modeli: Norveç Örneği

GÖRMEZ E., MEREY Z., BULUT K., AKTÜRK E.

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.21-29

2019

2019

İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim Modeli: İsveç Örneği

BULUT K., MEREY Z., AKTÜRK E., GÖRMEZ E.

3. ULISLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.58-69

2019

2019

Güney Kore Okul Öncesi Eğitim Sistemi

TAŞKIN N., MENGİ A., MEREY Z., GÖRMEZ E., KAYA K.

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.19-39 Sustainable Development

2019

2019

GÜNEY KORE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SİSTEMİ

TAŞKIN N., MEREY Z., MENGİ A., Görmez E., KAYA K.

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.57-61 Sustainable Development

2019

2019

Güney Kore Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim

MEREY Z., KAYA K., MENGİ A., TAŞKIN N., GÖRMEZ E.

ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.572-579

2019

2019

Güney Kore Eğitim Sisteminde İlkokul Eğitimi

MENGİ A., TAŞKIN N., MEREY Z., GÖRMEZ E., KAYA K.

II. Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi, Elazığ, Turkey, 26 - 27 April 2019, vol.1, pp.115-122

2019

2019

Güney Kore Eğitim Siteminde Lise Eğitiminin İncelenmesi

KAYA K., GÖRMEZ E., MENGİ A., TAŞKIN N., MEREY Z.

ISPEC Uluslar arası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.182-187

2019

2019

Güner Kore Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim

Merey Z., Mengi A., Görmez E., Kaya K., Taşkın N.

Uluslarası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Turkey, 11 - 12 June 2019, pp.15-53

2019

2019

Eğitim Hukuku Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin Değerlendirilmesi

Merey Z., ALTUN A.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.25-49

2019

2019

Güney Kore Eğitim Sisteminde Ortaokul

GÖRMEZ E., KAYA K., TAŞKIN N., MENGİ A., MEREY Z.

Anadolu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.100-105

2019

2019

Güney Kore Eğitim Sisteminde Ortaokul Eğitimi

Görmez E., Mengi A., Taşkın N., Merey Z., Kaya K.

Anadolu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 April 2019, pp.25-89

2019

2019

GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİNDE İLKOKUL EĞİTİMİ

MENGİ A., TAŞKIN N., MEREY Z., Görmez E., KAYA K.

II. SOSYAL BİLİMLER İNOVASYON KONGRESİ, Elazığ, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.115-122

2019

2019

GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİNDE ORTAOKUL

Görmez E., KAYA K., TAŞKIN N., MENGİ A., MEREY Z.

ANADOLU KONGRELERİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.100-106

2019

2019

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Çocuk Hakları ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi

Merey Z., GENÇALP E. S., SARI S.

Van YYÜ'de "Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 - 20 March 2019, pp.27-25 Sustainable Development

2019

2019

Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişimine Yönelik Bir Model Önerisi

Merey Z.

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 - 20 March 2019, pp.25

2018

2018

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Yönetiminde Kayırmacılık

Merey Z., Kesgin S.

1. Anadolu Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.447-519

2018

2018

Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişimine Yönelik Bir Model Önerisi

Merey Z.

1. Anadolu Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.447-471

2018

2018

Türkiye'de Barış Eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi

Merey Z., Bayhan N.

1. Anadolu Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.481-519

2018

2018

Higher Order Thinking Education in Social Studies Textbooks: A Comparative Study

Merey Z.

International Conference on Social science, Humanities and Education, Berlin, Germany, 21 - 23 December 2018, pp.9

2018

2018

Bir Hak Olarak Lisansüstü Eğitim

Merey Z.

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Turkey, 28 November - 29 December 2018, pp.99

2018

2018

Ortaögretim Türk Edebiyatı Ders Kitaplarında İnsan Hakları Üzerine Bir İnceleme

Merey Z., Çelik M.

ASEAD IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.356-379 Sustainable Development

2018

2018

Türk Edebiyatı Ders Kitaplarında Çocuk Hakları

Merey Z., Çelik M.

ASEAD IV. Uluslararsı Sosyal Bilmler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.78-99 Sustainable Development

2018

2018

Eğitmenlerin Demokrasi ve İnsan Hakları Öğretiminde Kullanılan Bazı Kavramların Anlama Düzeyi

Merey Z., Argüz S.

Ahtamara Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.78-101 Sustainable Development

2018

2018

Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modeli

Kayan M. F., Adıgüzel A., Merey Z.

İnternational Conference On Stem and Education Sciences, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.65-66

2017

2017

Mülteci Haklarının Yasal Temelleri

Merey Z., KAYA K.

The MacroTrend Conference on Social Sciences, Paris, France, 28 - 29 December 2017, pp.19-21 Sustainable Development

2017

2017

INVESTIGATION ON THE ORAL AND LOCAL HISTORY ACTIVITIES OF CULTURAL AND HERITAGE LEARNING AREA IN THE SOCIAL CURRICULUM

Kaya K., Merey Z.

The MacroTrend Conference on Social Sciences: Paris 2017, Paris, France, 28 - 29 December 2017

2017

2017

Mülteci Haklarının Hukuksal Temelleri

Merey Z., Kaya K.

The Macro Trend Conference On Social Science, Paris, France, 27 - 29 December 2017, pp.35 Sustainable Development

2017

2017

The Analysis of Cultural and Heritage Learning Area İn Terms of Oral and Local History Activities in The Social Studies Curriculum

KAYA K., Merey Z.

The MacroTrend Conference on Social Science, Paris, France, 28 - 29 November 2017, pp.19-21

2017

2017

Kapsayıcı Eğitim: Kapsayıcı Bir Okul Nasıl Olmalıdır?

Merey Z., KAYA K.

İMESET, Bitlis, Turkey, 25 - 26 November 2017, pp.119-115 Sustainable Development

2017

2017

Çocuk Kitaplarında çocuk hakları

Merey Z.

5. Uluslararsı Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.119-120 Sustainable Development

2016

2016

Examination of Teachers' Multiculturalism Proficiency Perceptions in Terms of Various Variables (Van Sample)

Merey Z.

Research World International Conference, Barcelona, Spain, 9 - 12 December 2016, pp.24

2016

2016

Türkiye'de Çocuk Ihmalı ve İstismarı Alanında Yapılan Yüksek lisans ve Doktora tezlerinin değerlendirilmesi

KARAKOÇ F., Merey Z.

5th world conference on Educational and Instructional Studies WCEİS -2016, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.61

2016

2016

A Research About Profiles of Social Sciences Teachers on Class Management

Taşkın Z., Merey Z.

the International Conference on Educational Research and Innovation (ICERI), Yogyakarta,, Indonesia, 11 - 12 May 2016, pp.115-119

2016

2016

A Comparison of Human Rights Education in Social Studies Textbooks in Turkey and the United States

Merey Z.

International Conference on Educational Research and Innovation (ICERI), Yogyakarta, Indonesia, 11 - 12 May 2016, pp.12-19

2015

2015

şiddet

Merey Z., KARATEKIN K.

International Association of Social Science Research, Belgrad, Serbia And Montenegro, 3 - 06 September 2015, pp.12

2015

2015

The Historical Development Process of the Legal Foundations of Higher Education in Turkey, International Scientific Academy of Engineering &Technology Conferences ISAET

Merey Z.

(III. İnternational Conferences on Education and Humanities (İCEH),, Dubai, United Arab Emirates, 20 - 21 May 2015, pp.1

2015

2015

Çocuk Hakları Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi

Merey Z.

IV İnternational Symposium On Social Studies Education, Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015, pp.123 Sustainable Development

2013

2013

Children's participation rights in social studies textbooks in Turkey

Merey Z.

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.3641-3645 Sustainable Development identifier

2013

2013

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Açısından Çocukların Katılım Hakkı: Medya Ortamına Katılımı,

Merey Z.

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 November 2013, vol.1, pp.1 Sustainable Development

2013

2013

Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Seçmeli Derslar ve Çocuk Hakları,

Merey Z.

Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Uygulamaları Sempozyumu, Van, Turkey, 24 - 25 June 2013, pp.1 Sustainable Development

2013

2013

Ulusal Televizyon Kanallarında Engelli Hakları,

Merey Z., KARATEKIN K., KUŞ Z.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II. (Sosyal Bilgiler Eğitimine Disiplinlerarası Yaklaşım: Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Katılım),, Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.1

2012

2012

Citizenship education in elementary education: a comparative study

Merey Z., KARATEKIN K., KUŞ Z.

4th International Congress of Educational Research "Education for Active Ageing and active Citizenship, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.336

2012

2012

Citizens of the future: how young people perceive local, national and global problems

Merey Z., KARATEKIN K., KUŞ Z.

4th International Congress of Educational Research "Education for Active Ageing and active Citizenship, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.326

2012

2012

The factors that influence social studies pre-service teachers' social participation in the solution of environmental problems

Merey Z., KARATEKIN K., KUŞ Z.

4th International Congress of Educational Research "Education for Active Ageing and Active Citizenship, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.287

2012

2012

İnclusion Level of Children Rights İssues in Social Studies Textbooks: (Case of Turkey and USA),

Merey Z., Parpucu H.

International Conference on Global Issues of Early Childhood Education and Children's Rights, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 April 2012, pp.1

2012

2012

Children Rights in Social Studies Curricula in Elementary ducation: A Comparatıve,

Merey Z.

International Conference on Global Issues of Early Childhood ducation and Children's Right, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 April 2012, pp.1

2012

2012

Primary school students opinions about democracy in their family

Merey Z., KARATEKIN K., KUŞ Z.

International Symposium on Social Studies Education, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2012, pp.153

2012

2012

Social studies candidate teachers' attitudes concerning human rights education: the case of Turkey

Merey Z., KARATEKIN K., Sönmez Ö., KUŞ Z.

International Symposium on Social Studies Education, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2012, pp.29

2012

2012

The vision of human rights education within the frame of the recommendations the United National and Council of Europe

Merey Z., KARATEKIN K., KUŞ Z.

International Symposium on Social Studies Education, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2012, pp.109

2012

2012

Political rights in social studies textbooks in Turkish elementary education

Merey Z.

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.5656-5660 identifier

2011

2011

İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler

Merey Z., KARATEKIN K., KUŞ Z.

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.1

2011

2011

Ulusal Televizyon Kanallarında Engelli Hakları

Merey Z., KARATEKIN K., KUŞ Z.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II. (Sosyal Bilgiler Eğitimine Disiplinlerarası Yaklaşım: Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Katılım),, Aksaray, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.1

2011

2011

Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Demokratik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Merey Z., KARATEKIN K., KUŞ Z.

V.Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 16 October 2011, pp.1

2011

2011

Uluslar arası Göstergeler Demokrasimiz ve Eğitim

Merey Z., KUŞ Z.

V. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Aksaray, Turkey, 13 - 16 October 2011, vol.1, pp.168-178

2010

2010

Validation of a brief version of the dysfunctional beliefs and attitudes about sleep scale in Turkish sample

Boysan M., Merey Z., Kalafat T., Kagan M.

World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG 2010), Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2010, vol.5, pp.314-317 identifier identifier

2009

2009

Sosyal Bilgiler Adaylarının Vatandaşlık Bilgisi Dersinde Kullanılan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi

Merey Z., Sönmez Ö., KAYMAKÇI S.

I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, Uşak, Turkey, 28 - 29 May 2009, pp.380-388

2009

2009

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi

Merey Z., Sönmez Ö., KAYMAKÇI S.

I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, Uşak, Turkey, 28 - 29 May 2009, pp.388-395

2009

2009

1998 ve 2006 Eğitim Fakülteleri isans Programlarının Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi açıdan araştırılması

Merey Z., KAYMAKÇI S., Doğan Y.

I. uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyum, Uşak, Turkey, 28 - 29 May 2009, pp.444-456 Sustainable Development

2007

2007

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Tükenmişlik Durumu

Merey Z., Taşkın N.

III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 18 - 20 June 2007, pp.722-727

2007

2007

Yatılı İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Empatik Becerilerinin İncelenmesi

Merey Z., Taşkın N.

III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 18 - 20 June 2007, pp.728-733

2005

2005

Osmanlı Mekteplerinde Tarih Eğitimi

Merey Z.

Türkiye II. Sosyal Bilimler Kongresi, Van, Turkey, 27 - 29 May 2005, pp.1

Books & Book Chapters

2021

2021

Güney Kore’de Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim

Merey Z.

in: Tüm Yönleriyle Güney Kore Eğitim Sistemi, Merey,Z., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.135-146, 2021

2020

2020

Farklı Perspektiflerde Çocuk Eğitimi

Merey Z. (Editor)

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

2020

2020

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

Merey Z. (Editor)

Pegem Akademi, Ankara, 2020 Sustainable Development

2020

2020

İsmail Hakkı Baltacıoğlu

MEREY Z., İŞLER M.

in: Farklı Perspektiflerde Çocuk Eğitimi, Merey, Z., Editor, Nobel Akademi, Ankara, pp.225-251, 2020

2020

2020

Kapsayıcı Eğitim

YILDIRIM E., MEREY Z.

in: Eğitimde Güncel Yaklaşımlar, Doç. Dr. İshak KOZİKOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-13, 2020

2020

2020

Maria Montesory

MEREY Z., ÇİFTÇİ S.

in: Farklı Perspektiflerde Çocuk Eğitimi, Merey, Z., Editor, Nobel Akademi, Ankara, pp.421-447, 2020

2019

2019

Vatandaşlık Bilgisi

Merey Z. (Editor)

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2019

2019

2019

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Çocuk Hakları İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

Merey Z., SARI S., GENÇALP E. S.

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, Özok, H. İ. ve AKDAĞ, C., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.89-129, 2019

2019

2019

Türk Devlet Geleneği

Yakar H., Merey Z.

in: Vatandaşlık Bilgisi, MEREY Z, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.234-256, 2019

2019

2019

Bir Hak Olarak Lisansüstü Eğitim

Merey Z.

in: Lisansüstü Eğitim Üzerine Düsünceler, Tanhan F., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.65-74, 2019

2019

2019

Ellen Key

Merey Z.

in: Dünya Eğitimine Yön Verenler’, SAFRAN, M, Editor, Meb, Ankara, pp.481-519, 2019

2018

2018

Çocuk Hakları

Merey Z.

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2018 Sustainable Development

2018

2018

Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi

Merey Z.

in: Çocuk Hakları, MEREY Z., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.19-39, 2018 Sustainable Development

2018

2018

öğretim stratejileri

Görmez E., merey z.

in: özel öğretim yöntemleri 1, abdulkadir uzungöz, vedat aktepe, Editor, A Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.174-194, 2018

2018

2018

Staretejiler

Görmez E., Merey Z.

in: Özel Öğretim Yöntemleri I, Uzunlugul, M ve Aktepe, V., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.78-91, 2018

2017

2017

Türkiye Çocuk İhmal ve

Merey Z.

in: DİSİPLİNLER ARASI İSTİSMAR VE İHMAL, ERATAY,E, Editor, Vize, İstanbul, pp.262-0, 2017

2017

2017

Toplumsal Hayatımızı Düzenleyen Kurallar

Merey Z.

in: Vatandaşlık Bilgisi, Merey Z., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.23-43, 2017

2017

2017

Devlet ve Devlet Özellikleri

Merey Z.

in: Vatandaşlık Bilgisi, Merey Z., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.119-127, 2017

2017

2017

Anayasa

Merey Z.

in: Vatandaşlık Bilgisi, MEREY, z, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.354-378, 2017

2016

2016

Çokkültürlü, Bütünleştirilmiş Bir Sosyal Bilgiler Öğretimi Programı

Merey Z.

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, TAY, B.ve DEMİR, Selçuk Beşir, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.99-121, 2016

2011

2011

Democracy in Education,

Merey Z.

in: Education Today, Ratner J., G.P.Putnam's Sons, Editor, Pegem Yayıncılık, New York, pp.41-46, 2011

2011

2011

Eğitimden Felsefeye Necmettin Tozlu Armağanı

Merey Z.

in: İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Vefa Taşdelen, Ahmet Yayla Alaattin Karaca, Editor, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, Van, pp.553-557, 2011

2011

2011

Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri

Merey Z.

in: Dünyada ve Türkiye’de Tarih Eğitiminin Tarihsel Gelişimi, Mustafa Safran, Editor, Yeni İnsan Yayınları, İstanbul, pp.27-30, 2011

2010

2010

Çözümlü Tarih Soruları

Merey Z.

Yargı Kitap ve Yayınevi, Ankara, 2010

2009

2009

Topluma Hizmet Uygulamaları

Merey Z.

in: Topluma Hizmet Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları, Bülent Aksoy, Turhan Çetin ve Ömer Faruk Sönmez , Editor, Pegem Yayıncılık, Ankara, pp.73-93, 2009

2009

2009

Sosyal Bilgiler Öğretimde Yeni Yaklaşımlar I

Merey Z., Kılıçoğlu G.

in: Yansıtıcı Soruşturma (Reflective İnquiry) Yaklaşımı Olarak Sosyal Bilgiler Öğretimi, R. Turan, A. Murat Sünbül, H. Akdağ , Editor, Pegem :Yayıncılık, Ankara, pp.341-357, 2009

2009

2009

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Merey Z.

in: İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Mustafa Safran, Editor, Pegem Yayıncılık, Ankara, pp.678-697, 2009 Sustainable Development

2008

2008

Tarih

Merey Z.

Yargı Kitap ve Yayınevi, Ankara, 2008

Supported Projects

2019 - 2020

2019 - 2020

Finlandiya Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme

Project Supported by Higher Education Institutions

Merey Z. (Executive)

2018 - 2019

2018 - 2019

Ortaöğretim Türk Edebiyatı Ders Kitaplarında İnsan Hakları Üzerine Bir İncelemeSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Merey Z. (Executive)

2018 - 2018

2018 - 2018

Etkin Vatandaşlık Eğitimi: Güney Kore Eğitim Sistemi

Project Supported by Higher Education Institutions

Merey Z. (Executive), Görmez E., Kaya K., Mengi A., Taşkın N.

2017 - 2018

2017 - 2018

Mülteci Haklarının Hukuki TemelleriSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Merey Z. (Executive)

2017 - 2017

2017 - 2017

Türkiye'de Çocuk Hakları ve Eğitiminin Genel DurumuSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Merey Z. (Executive)

2016 - 2016

2016 - 2016

ANNE ÜNİVERSİTESİ

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Merey Z., Taşkın N., Memduhoğlu H. B., Tanhan F., Yayla A., Çiçek H., et al.

Activities in Scientific Journals

2013 - Continues

2013 - Continues

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Akademik Araştırmalar Dergisi

Evaluation Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Publication Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

YYÜ Eğitim Fakültesi DErgisi

Assistant Editor/Section Editor

2013 - Continues

2013 - Continues

YYÜ Eğitim Fakültesi DErgisi

Publication Committee Member

2015 - 2020

2015 - 2020

Çocuk ve Medeniyet

Editor

Scientific Refereeing

September 2018

September 2018

Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2018

June 2018

Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2018

June 2018

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2018

May 2018

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2018

April 2018

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2018

March 2018

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2016

December 2016

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2016

August 2016

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2016

April 2016

Project Supported by Higher Education Institutions

April 2016

April 2016

Project Supported by Higher Education Institutions

March 2016

March 2016

YYÜ E itim Fkültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2015

December 2015

Hakemlik İsteği Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi KEFAD Kod:15.01.12

National Scientific Refreed Journal

September 2015

September 2015

Project Supported by Higher Education Institutions

August 2015

August 2015

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergimizin

National Scientific Refreed Journal

April 2015

April 2015

Project Supported by Higher Education Institutions

February 2015

February 2015

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2015

February 2015

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2015

January 2015

Sosyal Bilimler Enstitisü

National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

2019 - Continues

2019 - Continues

Other

VAN BİLSEM

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Turkey

2015 - Continues

2015 - Continues

Other

Çocuk Vakfı

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, TurkeyCongress and Symposium Activities

01 December 2019 - 01 December 2019

01 December 2019 - 01 December 2019

3. Uluslar arsı Sosyal ve Beşeri Bililer

Session Moderator

Adana-Turkey

01 November 2019 - 01 November 2019

01 November 2019 - 01 November 2019

Farklı Ülkelerin Eğitim Sistemleri

Panelists

Van-Turkey

01 November 2019 - 01 November 2019

01 November 2019 - 01 November 2019

Farklı Ülkelerin Eğitim Sistemleri

Moderator

Van-Turkey

01 November 2019 - 01 November 2019

01 November 2019 - 01 November 2019

İskandinavya!da Ogretmen yetiştirme ve Mesleki Gelişimi

Attendee

Van-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

Nasıl Bir Öğretmen

Attendee

Van-Turkey

01 March 2019 - 01 March 2019

01 March 2019 - 01 March 2019

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi

Moderator

Van-Turkey

01 December 2018 - 01 December 2018

01 December 2018 - 01 December 2018

10. Aralık Dünya İnsan Hakları GünüSustainable Development

Invited Speaker

Van-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Lisansüstü Eğitim Forumu

Attendee

Van-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Güney Kore Eğitim Sistemin'de Öğretmen Yetiştirme Model

Panelists

Van-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Eğitimde Yeni Ufuklar ve Modern Yaklaşım Tarzları

Panelists

Van-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Van Gençlik Çalıştayı

Attendee

Van-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

2018-BİDEB 2219/2214A Sosyal Bilimler Eğitimi Dışdanışmanlık Paneli isimli panele ait proje

Attendee

Ankara-Turkey

01 February 2018 - 01 February 2018

01 February 2018 - 01 February 2018

TÜBİTAK 49.LİSEÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ

Attendee

Van-Turkey

01 January 2018 - 01 January 2018

01 January 2018 - 01 January 2018

2017-2-BİDEB 2214A VE 2219 EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ 4 PANELİ

Attendee

-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

Ortaöğretim ve Yükseköğretim Geçiş Sınavları Çalıştayı

Moderator

Van-Turkey

01 September 2017 - 01 September 2017

01 September 2017 - 01 September 2017

Panel

Attendee

Van-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

Sosyal Bilimler Alanında 2237 Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

Attendee

Van-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

Türkiye'de Üniversite Gerçeği ve Bayburt Üniversitesi

Invited Speaker

Bayburt-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

Bütün Yönleriyle Öğretmen Sempozyumu

Attendee

Van-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

Türkiye'de Üniversite Gerçeği ve Bayburt Üniversitesi

Attendee

Bayburt-Turkey

Jury Memberships

June-2019

June 2019

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesörlüğe atanma - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

March-2019

March 2019

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı - Üniversiteler Arası Kurul

December-2017

December 2017

Post Graduate

Tezli Yüksek Lisan - Eğitim Bilimleri Enstitüsü

December-2017

December 2017

Post Graduate

Tezli Yüksek lisans - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

September-2017

September 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd. Doç. Dr. Ataması - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

September-2017

September 2017

Academic Staff Examination

Yrd. Doç. Dr. Ataması - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

April-2015

April 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd. Doç. Dr. Yabancıl Dil Sınavı - Eğitim Fakültesi

January-2015

January 2015

Academic Staff Examination

Araştırm aGörevi Sınavı - Eğitim Fakültesi

July-2014

July 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd. Doç. Dr ataması - Yüzüncü Yıl Ünivrsitesi

Scientific Research / Working Group Memberships

2013 - Continues

2013 - Continues

Sosyal Bilgiler Eğitimciler Birliği Derneği

Sosyal Bilgiler Eğitimciler Birliği Derneği

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Türkiye