Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2009 Doğu ve Batı Medeniyetlerinde Kadın ve Ailenin Önemi Uluslararası Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2007 Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu

  Katılımcı

  Siirt, Türkiye

 • 1997 al-Mutamar ed-Düveli- ed-Dirasatü'l-İslamiyye inde Gayri’l-Arab (Arap Olmayanların Yaptıkları Bilimsel İslâmî Çalışmalar)

  Katılımcı

  Al-Khârijah, Mısır