Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

 • Haziran 2017 Akademik Personel Sınavı

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Jüri Üyesi

 • Haziran 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

 • Mayıs 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

 • Ocak 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

 • Ocak 2017 Akademik Personel Sınavı

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Jüri Üyesi

 • Ağustos 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Jüri Üyesi

 • Ağustos 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Jüri Üyesi

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma

 • Nisan 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma

 • Temmuz 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Doktora)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Doktora)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma

 • Nisan 2015 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  Doçentlik Sınav Jürisi

 • Nisan 2015 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  Doçentlik Sınav Jürisi

 • Nisan 2015 Tez Savunma (Doktora)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma

 • Nisan 2015 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  Doçentlik Sınav Jürisi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2014 - Devam Ediyor Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2010 - Devam Ediyor İslâmi Araştırmalar Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2005 - 2014 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Haziran 2016 Turkish Studies-Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2016 E-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2015 Journal of History School, Tarih Okulu Dergisi (TOD)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2015 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2015 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2015 İnönü Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2015 Bilimname Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2015 Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Derg

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2005 Dinbilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi