Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kur’ân’ın Diğer İlahi Kitaplara Bakışı (Tasdik Ve Nesih Bağlamında)

Atlas Internatıonal Refereed Journal On Socıal Scıences, cilt.4, ss.1242-1261, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kurâ’n’da “Gafûr” İsmi ve Geçtiği Âyetlerle İlgisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.39-72, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kur’ân’da “Azîz” İsmi ve Geçtiği Âyetlerle İlgisi

Y.Y.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.115-144, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kur'ân Işığında Şiddet Sorununa Bir Bakış

Dinbilimleri Dergisi, cilt.5, ss.7-28, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kur'ân Kıssalarında Eski Uygarlıklar

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, ss.165-182, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kur'ân Işığında Düşünce, İnanç ve İfade Hürriyeti

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, ss.1-36, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kuran’da Sünnetullah ve Toplumların Çöküş Nedenleri

Dinbilimleri Dergisi, cilt.5, ss.61-93, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kur'ân Işığında Aklın Gücü ve Sınırı

İslâmî Araştırmalar Dergisi, ss.206-219, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İslâm'da Akılcılığın Ortaya Çıkışı ve Tefsire Girişi

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, ss.133-148, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kur'ân'da Kevnî Âyetler

Y.Y.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, ss.201-211, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şihabuddin es-Sivasî ve Tefsirinde Takip Ettiği Yöntem

Y.Y.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, ss.179-220, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kur’ân Âyetleri Işığında Ailenin Önemi

Doğu ve Batı Medeniyetlerinde Kadın ve Ailenin Önemi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Mayıs 2009, ss.1-20

Molla Nuhyeddin-i Haveli

Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu, Siirt, Türkiye, 07 Eylül 2007 - 09 Eylül 0207, ss.537-557

Mavkifu’l-Üstaz ed-Doktor Süleyman Ateş Mine’l-Medreseti’l-Akliyye fi’t-Tefsir- Medresetu’l-Menar-

al-Mutamar ed-Düveli- ed-Dirasatu'l-İslamiyye inde Gayri’l-Arab, Kahire, Mısır, 20 - 22 Mayıs 1997, ss.1-30

Kitap & Kitap Bölümleri