Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Degree of deformity and certain hormone, vitamin and trace element levels in the serum of calves with congenital flexural deformity

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, vol.75, no.6, pp.360-364, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Congenital extraneural hemangioblastoma in a lamb

JOURNAL OF VETERINARY DIAGNOSTIC INVESTIGATION, vol.31, no.2, pp.263-266, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Evaluation of analgesic and sedative effects of repeated and increasing doses of xylazine HCl in sheep

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, vol.73, no.8, pp.468-472, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Congenital colo-vesico-urethral fistula with atresia coli, rectal agenesis and atresia ani report in kid. View full text

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.2, no.64, pp.145-148, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Bir oğlakta konjenital kolo-veziko-üretral fistül, atrezia koli, rektal agenezis ve atrezia ani olgusu

ANKARA UNİVERSİTESİ VETERİNER FAKULTESİ DERGİSİ, vol.64, pp.145-148, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Congenital colo-vesico-urethral fistula with atresia coli, rectal agenesis and atresia ani report in kid

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.64, no.2, pp.145-148, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Diagnosis and treatment of umbilical cord-derived tetanus in neonatal calves

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.41, no.3, pp.317-322, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Effect of Xylazine HCl Used in Repeated Sedations for Sheep on Biochemical and Clinical Values

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.21, no.6, pp.831-836, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effects of sidenafi citrate and vitamin A,C and E on testicular damage in alloxan-diabetic rats.

ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.11, no.1, pp.56-63, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

The Effects of Sildenafil Citrate and Vitamins A, C and E on Testicular Damage in Alloxan-Diabetic Rats

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.11, no.1, pp.56-63, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Medical and surgical treatment of gastric impaction in juvenile ostriches

Journal of Animal and Veterinary Advances, vol.8, no.6, pp.1141-1144, 2009 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Cecal dilatation and dislocation in a montafon cow Bir montafon i̇nekte sekum dilatasyonu ve dislokasyonu

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.15, no.5, pp.811-814, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Extremity problems in ostrich chicks and their treatment

Journal of Animal and Veterinary Advances, vol.8, no.5, pp.903-906, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of Desflurane and Isoflurane on Postanaesthetic Recovery Characteristics with Hepatic and Renal Functions in Dogs

ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, no.2, pp.350-357, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Medical and Surgical of Gastric Impaction in Juvenile Ostriches

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.1141-1144, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Cecal Dilatation and Dislocation in a Montafon Cow

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.15, no.5, pp.811-814, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Rupture of the gastrocnemius muscle in a cow two months after twin birth

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, vol.51, no.4, pp.615-619, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bir Montofon Melezi Süt İneğinde Kutanöz Aktinobasilloz Olgusu

HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, pp.47-50, 2018 (National Refreed University Journal)

Oğlaklarda Metakarpus ve Falanksların Epifiz Plaklarının Kapanma Sürelerinin Radyografi ile Belirlenmesi

VAN VETERİNARY JOURNAL, vol.29, no.2, pp.87-92, 2018 (International Refereed University Journal)

Serum Levels of Retinol, Alpha-tocopherol, Cholecalciferol and Some Minerals Substances in Calves with Congenital Amaurosis

Van Veterinary Journal, vol.29, no.2, pp.101-106, 2018 (National Refreed University Journal)

Köpeklerde Glokom

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Surg-Special Topics, vol.3, no.3, pp.173-180, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Octyl-Cyanoacrylate in Wound Healing at Closing the Experimentally Formed Skin Incision in Rabbits,

Van Veterinary Journal, vol.27, no.1, pp.5-10, 2016 (National Refreed University Journal)

KUZULARDA UMBİLİKAL LEZYONLAR

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, vol.1, no.3, pp.93-98, 2015 (Other Refereed National Journals)

İki Sığırda Oküler Yassı Hücreli Karsinom Olgusu

Van Veterinary Journal, vol.20, pp.69-71, 2009 (National Refreed University Journal)

Ruminantlarda Konjenital Anorektal Anomali Olgularının Değerlendirilmesi

Van Veterinary Journal, vol.20, pp.31-36, 2009 (National Refreed University Journal)

Yara ve Yara İyileşmesi

Veteriner Cerrahi Dergisi, vol.14, no.1, pp.36-43, 2008 (Other Refereed National Journals)

Van Gölü Havzasında 2006-2008 Yılları Arasında Yabani Kuşlarda Yaralanma ve Kırık Olgularının Tedavileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.13, no.2, pp.7-12, 2008 (National Refreed University Journal)

Devekuşu Yavrularında Görülen Sarıkese Enfeksiyonu ve Sağaltımı Üzerine Araştırmalar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.19, no.1, pp.35-39, 2008 (National Refreed University Journal)

Devekuşu Yavrularında Görülen Sarıkese Enfeksiyonu ve Sağaltımı Üzerine Araştırmalar.

YYÜ Vet Fak Derg.,, vol.19, no.1, pp.35-39, 2008 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Veteriner Cerrahide Kullanılan Dikiş Materyalleri

Van Veterinary Journal, vol.17, pp.37-44, 2006 (National Refreed University Journal)

Devekuşlarında Gözlenen Yabancı Cisimler ve Sağaltımı

VETERİNER CERRAHİ DERGİSİ, vol.7, pp.63-65, 2001 (Other Refereed National Journals)

Otolog Fibrin Yapıştırıcının Açık Yara Tedavisinde İyileşme Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.12, pp.101-104, 2001 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SIÇANLARDA DENEYSEL TESTİKÜLER İSKEMİ / REPERFÜZYON HASARINDA CHRYSİN UYGULAMASININ TNF - α ve İNTERLÖKİNLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ANADOLU KONGRESİ 4. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 25-26 TEMMUZ 2020 DİYAARBAKIR, Diyarbakır, Turkey, 25 - 26 July 2020

Montofon Irkı Bir Buzagıda Çoklu Dogmasal Anomali: Klinik, Radyolojik ve Laboratuvar Bulguları Ile Degerlendirilmesi

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTIDISIPLINER ÇALISMALAR KONGRESI,, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.316

BIR OGLAKTA OSTEODISTROFIA FIBROZA OLGUSU: KLINIK, RADYOLOJIK VE LABORATUVAR BULGULARI ILE DEGERLENDIRILMESI

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTIDISIPLINER ÇALISMALAR KONGRESI,, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.315

Kyphoscoliosis and Vertebral Malformation in a Lamb

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.170

Radiographic Assessment of Epiphyseal Plate Closure Time of Metacarpus and Phalanges in Goat Kids.

1st International Gap Agriculture Livestock Congress, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.515

A Case of Cutaneous Actinobacillosis in a Dairy Cross-Breed Brown Swiss Cow

1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, vol.1, no.1, pp.516

Congenital Distal Urethral Atresia (Imperforate Urethra) and Persistent Urachus in Calves.

2nd International Conference onAgriculture, Forest, FoodSciences and Technologies, İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.222

NEONATAL BUZAĞILARDA GÖBEK KORDONU KAYNAKLI TETANOZUN TANI VE TEDAVİSİ

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017, pp.100-101

Applying Sandwich Bandage on Wild Birds

2nd International Congress on Applied Biological Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 31 May 2016, pp.72

Evaluation of Analgesic and Sedative Effects of Repeated and Increasing Dose of Xylazine HCl Administration in Sheep

2nd International Congress on Applied Biological Sciences, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 27-31, 2016., Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 31 May 2016, vol.1, no.1, pp.1

"The Effect of Xylazine HCl Used in Repeated Sedations for Sheep on Biochemical and Clinical Values",

1st International Turkey Veterinary Surgery Congress, Erzurum, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.365

Nesli Tehlikede Olan Yabani Kuşlarda Ateşli Silah ile Yumuşak Doku Yaralanması ve Tedavileri

1. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, Erzurum, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.387-388

The Effect of Xylazine HCl Used in Repeated Sedations for Sheep on Biochemical and Clinical Values

1ST International Turkey Veterinary Surgery Congress. 11-14 May 2016 / Erzurum – Turkey, Erzurum, Turkey, 11 - 14 May 2016, vol.1, no.1, pp.1

Congenital Colo-Vesico-Urethral Fistula with Atrezia Coli, Rectal Agenesis and Atrezia Ani Report in Kid

49th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction, Leipzig, 10-12 February, 2016,, Leipzig, Germany, 10 - 12 February 2016, vol.1, no.1, pp.1

Multiple anomaly case in a calf.

XXII International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum),, Sassari, Italy, 17 - 20 June 2015, pp.193-195

Bir buzağıda intrauterine femur kırığı. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, vol.1, pp.261

Devekuşu Yavrularında Görülen Sarıkese Enfeksiyonu ve Sağaltımı Üzerine Araştırmalar

VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.176-177

Devekuşu Yavrularında Peklik Probleminin Medikal ve Cerrahi Tedavisi

VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, İzmir, Turkey, 01 July 2009, pp.174-175

Rupture of Gastrocnemius Muscle in a Cow Gave Twin Birth.

15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, Aydın, Turkey, 15 - 19 May 2007, pp.122

Devekuşlarında Gözlenen Yabancı Cisimler ve Sağaltımı

VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 28 October 2000, pp.161

The hemodynamic effects different Premedicans and in dogs

VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 28 October 2000, pp.159

Books & Book Chapters

Kedi ve Köpeklerde Ağız ve Diş Hastalıkları

in: Oral ve Dental Anatomi, Musa GENÇCELEP,Abdullah KARASU, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-6, 2020 Sustainable Development

Ağız ve Diş Hastalıkları

in: Kedi ve Köpeklerin Klinik Hekimliği, Prof. Dr. Nuri ALTUĞ, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.83-104, 2019