Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 IV. Afyon Tarım Kongresi

  Katılımcı

  Afyon, Türkiye

 • 2017 IV. International Symposium on Pomegranate and minor Mediterrian fruits

  Katılımcı

  Valencia, İspanya

 • 2016 III. Ulusal Ceviz Sempozyumu

  Katılımcı

  Bolu, Türkiye

 • 2016 InternatIonal Congress on Applıed Bıologıcal Scıences

  Katılımcı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2015 VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2014 İnternational Mesopotamia Agriculture Congress

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1