Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bitlis Yöresi Ümitvar Ceviz (Juglans regia L.) Tiplerinin Belirlenmesi

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI), cilt.27, ss.172-182, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bitlis Yöresi Ümitvar Ceviz (Juglans regia L.) Tiplerinin Belirlenmesi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.27, ss.172-182, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bitlis Yöresi Ümitvar Ceviz (Juglans regia L.) Tiplerinin Belirlenmesi

YYU Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.27, no.2, ss.172-182, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Biochemical and Pomological Characteristics of Hawthorn (Crataegus spp.) Fruits Grown in Şemdinli, Hakkari

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.26, ss.500-504, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of the application of root cutting after germination on the seedling growth in the walnut seeds taken from Van Lake Basin

Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, cilt.26, ss.621-631, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adi·lcevaz (Bi·tli·s) Yöresi·nde Doğal Olarak Yeti·şen Elmaların Bazı Meyve ve Ağaç Özelli·kleri

TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.81-87, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The İdentification of morphological and pomological charecteristics of Iraq pomegranate variety salakhani (Punica granatum L.)

4.İnternational Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean fruits, Valencia, İspanya, 18 - 22 Ekim 2017, cilt.520, no.91, ss.91

Comporision of rooting situations with cutting of salakhani pomegranate and zivzik pomegranate (Punica granatum L.) in differrent İBA doses

4.İnternational Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean fruits, Valencia, İspanya, 18 - 22 Ekim 2017, cilt.520, no.90, ss.90

Some Physical and Chemical Properties Of Cold-Resistant Walnut (Juglans Regia L.) From Van Lake Region

2nd ICABS - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / May 27-31, 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek, 27 - 31 Mayıs 2016, ss.158

Determıng Sources of The Hawthrown Genes In Hakkari, Şemdinli

2nd International Congress on Applied Biological scieces, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 31 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.4

Ceviz (Juglans regia L) Aşılamalarında Isı Bandı Kullanımının Aşı Başarısına Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi İnternational Mesopotamia Agriculture Congreas, Diyarbakır, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2014, ss.43