Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Kasım 2017 YYU Tarım Bilimleri Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Eylül 2017 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Mart 2017 YYU Tarım Bilimleri Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi