Araştırma Alanları

 • Kimya

 • Analitik Kimya

 • Adsorpsiyon Spektroskopisi

 • Kromatografi

 • Spektroskopik Yöntemler

 • Termal Analiz Yöntemleri

 • Fizikokimya

 • Arayüz Kimyası

 • Kimyasal ve Fiziksel Denge

 • Spektroskopi

 • Yüzey Kimyası

 • Temel Bilimler