Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 KARACADAĞ MERALARINDA EGSOZ GAZLARINDAN KİRLENME SEVİYELERİNİN TESPİTİIĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES November 6-7, 2018 IĞDIR TURKEY

  Katılımcı

  Iğdır, Türkiye

 • 2018 INVESTIGATION OF ADSORPTION ON SOME INORGANIC IONS AND KOLESTEROL Ocak-2018 Gazimagosa-KIBRIS

  Katılımcı

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2017 7. Kozmetik Kimyası Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 1ST INTERNATİONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVİRONMENTAL SCİENCES (1ST IBCESS) AUGUST 31-SEPTEMBER 03, 2016 GİRESUN, TURKEY

  Katılımcı

  Giresun, Türkiye

 • 2016 1ST INTERNATİONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVİRONMENTAL SCİENCES (1ST IBCESS) AUGUST 31-SEPTEMBER 03, 2016 GİRESUN, TURKEY

  Katılımcı

  Giresun, Türkiye

 • 2016 6. KOZMETİK KİMYASI, ÜRETİMİ VE STANDARDİZASYONU KONGRESİ 26-27 Şubat (2016) ANTALYA

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

Ödüller

 • Şubat 2016 KOZMETİK AÇIDAN SAF VE YÜZEYİ MODİFİYE EDİLMİŞ BENTONİT KİLİNİN ADSORPLAMA ÖZELLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ADLI POSTER BİLDİRİMİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

  6. Kozmetik Kimyası Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 23

h-indeksi (WOS): 3