Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ağustos 2017 Tez Savunma (Doktora)

  Tez Savunması

  DoktoraTez Savunması

 • Ağustos 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  YYÜ FEN BİLİMLERİ ENİSTİTUSU

  JÜRİ ÜYESİ

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  BİTLİS EREN ÜNİVERİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENİSTİTUSU

  JÜRİ ÜYESİ

 • Şubat 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  YYÜ FEN BİLİMLERİ ENİSTİTUSU

  BÖBREK TÜMÖRLERİNDE NİTRİK OKSİT (NO), ARİLESTERAZ (ARE) VE PARAOKSONAZ (PON) ENZİMAKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI

 • Ocak 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  YYÜ FEN BİLİMLERİ ENİSTİTUSU

  MEME KANSERLİ HASTALARDA ADONEZİN DEAMİNAZ, ARİL ESTERAZ VE PARAOKSANAZ-I SERUM AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ

Bilimsel Hakemlikler

 • Şubat 2019 Iğdır Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED) Journal of the Institue of Science and Technology (JIST)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2018 JOURNAL OF THE INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2015 Physicochemical Problems of Mineral Processing

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2015 Physicochemical Problems of Mineral Processing

  SCI Kapsamındaki Dergi