Scientific Activities

Jury Memberships

 • August 2017 Doctorate

  Tez Savunması

  DoktoraTez Savunması

 • August 2016 Post Graduate

  YYÜ FEN BİLİMLERİ ENİSTİTUSU

  JÜRİ ÜYESİ

 • June 2016 Post Graduate

  BİTLİS EREN ÜNİVERİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENİSTİTUSU

  JÜRİ ÜYESİ

 • February 2015 Post Graduate

  YYÜ FEN BİLİMLERİ ENİSTİTUSU

  BÖBREK TÜMÖRLERİNDE NİTRİK OKSİT (NO), ARİLESTERAZ (ARE) VE PARAOKSONAZ (PON) ENZİMAKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI

 • January 2015 Post Graduate

  YYÜ FEN BİLİMLERİ ENİSTİTUSU

  MEME KANSERLİ HASTALARDA ADONEZİN DEAMİNAZ, ARİL ESTERAZ VE PARAOKSANAZ-I SERUM AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ

Scientific Refereeing

 • February 2019 Iğdır Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED) Journal of the Institue of Science and Technology (JIST)

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2018 JOURNAL OF THE INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

  SCI Journal

 • March 2015 Physicochemical Problems of Mineral Processing

  SCI Journal

 • January 2015 Physicochemical Problems of Mineral Processing

  SCI Journal