Araştırma Alanları

  • Makina Mühendisliği

  • Enerji

  • İleri Enerji Teknolojileri

  • Termodinamik

  • İçten Yanmalı Motorlar

  • Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

  • Isıl Sistemler

  • Termik makinalar

  • Mühendislik ve Teknoloji