Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EMİSSİON İNVENTORY OF AİR POLLUTANTS BASED ON TRAFFİC İN MALATYA PROVİNCE

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.10, sa.4, ss.2783-2790, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EMISSION INVENTORY OF AIR POLLUTİON BASED ON TRAFFİC IN VAN PROVINCE

IĞDIR, JOURNAL OF THE INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.9, sa.3, ss.1567-1573, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Van İli Güneş ve Hidroelektrik Enerjilerinin Potansiyeli ve İlin Ekonomisine Katkıları

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.243-250, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN EKONOMİK AÇIDAN İRDELENMESİ

3.ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.253

ADVANTAGE AND DISADVANTAGES OF HYDROGEN USED AS AN ALTERNATIVE FUEL IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES

II.ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.386-391 Creative Commons License

EVALUATİON OF AGRICULTURAL WASTES FOR ENERGY PRODUCTION PURPOSE

1 INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM, Batman, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.375-378

Van İli Güneş ve Hidroelektrik Enerjilerinin Potansiyeli ve İlin Ekonomisine Katkıları

IVSS 2018 Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.425

THE EFFECT OF EMISSIONS FROM VEHICLES ON ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH IN THE PROVINCE OF MALATYA

INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATİC ENGINEERING AND NATURAL SCİENCES-III, Mardin, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2018, ss.87 Creative Commons License

AN ALTERNATİVE ENERGY RESOURCE FOR AGRICULTURAL MACHINERY HYDROGEN

INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATİC ENGINEERING AND NATURAL SCİENCES-III, Mardin, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2018, ss.85 Creative Commons License

CONTRIBUTION TO THE CITY'S ECONOMY OF AGRICULTURAL PRODUCTS DRIED BY SOLAR ENERGY IN MALATYA PROVINCE

INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATİC ENGINEERING AND NATURAL SCİENCES-III, Mardin, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2018, ss.84 Creative Commons License

SOLAR ENERGY IRRIGATION SYSTEMS IN MALATYA

INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATİC ENGINEERING AND NATURAL SCİENCES-III, Mardin, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2018, ss.88 Creative Commons License