Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 3.ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2018 II.ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2018 ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 I.INTERNATİONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM

  Katılımcı

  Batman, Türkiye

 • 2018 INTERNATİONAL CONGRESS ON MATHEMATİC ENGİNEERİNG AND NATURAL SCİENCES-III

  Katılımcı

  Mardin, Türkiye