Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Effect of Insulation Thickness on Energy Saving in Cold Regions of Türkiye

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.12, no.4, pp.1132-1145, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Determination of Spray Characteristics in Optimized Conditions for Pesticide Applications

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.3, pp.733-741, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Kanal akışında optimize edilmiş ısı alıcıların çarpan jetle ısı transferi ve akış karakteristikleri analizi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.31, no.1, pp.43-55, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Experimental Comparison Of Heat And Flow Characteristics Of Rectangular Finned Heat Sink And Flat Plate Using Single Nozzle Impingement Air Jet

International Symposium on Convective Heat and Mass Transfer, CONV-22, İzmir, Turkey, 5 - 10 June 2022, vol.1, no.5, pp.589-596 Sustainable Development

Experimental Study On Multi-Nozzle Impingement Jet Heat Transfer For Optimized Rectangular Finned Heat Sinks

International Conference on Advanced Materials Science & Engineering and High Tech Devices Applications; Exhibition (ICMATSE 2020), Ankara, Turkey, 2 - 04 October 2020, vol.1, pp.268-269 Sustainable Development

Investigation Of New Generation Ballistic Fabric Design and Energy Absorption In Simulative Environment AccordingTo NIJ 3A Standart

MAS 8. ULUSLARARASI AVRUPA MATEMATİK, MÜHENDİSLİK, FEN ve SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 11 - 13 October 2019, vol.1, pp.41-42

Inestigations Of The Parameters Affecting Heat Transfer On Impingement Jet For Finned Heat Sinks

2nd International Congress On Engineering and Arhitecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, vol.1, pp.58 Sustainable Development

Investigation of cooling applications for photovoltaic panels

4th International Conference on Natural and Engineering Sciences, Muğla, Turkey, 9 - 12 October 2018, pp.48 Sustainable Development

Natural Gas Installation Problems and Solution Suggestions: Van Province Example

International Vocational School Sysmposium, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.1

A Numerical Analysis Of Heat Characteristics For Different Heat Sinks With Impingement Jet

II International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.1056-1062

Investıgatıon Of General Mental Condıtıons Of Vocatıonal Hıgh School Students

III International Multidisciplinery Congress of Eurasia, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.86

Girişimcilik Dersinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Erciş Meslek Yüksekokulu Örneği

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.300

Makine Teknikerlerine İş Kurma Aşamasinda Finansal Destekler: Leasing

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.299

Evaluatıon Of Optımal Insulatıon Thıckness And Energy Cost In Agrı Cıty

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Barselona, Spain, 27 - 29 April 2017, pp.286

The Assessment Of Distance Education Lessons According To Students Of Ercıs Vocational Highschool

III International Multidisciplinery Congress of Eurasia, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.108

Financıal Supports During Phase Of Setting Up Busıness For Mechanical Technicians: Leasing

III International Multidisciplinery Congress of Eurasia, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.119

Erciş Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Derslerinin Değerlendirilmesi

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.301

Determination of Heat and Flow Characteristics in Spray Cooling with Rectangular Finned Heat Sink

28th European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems (ILASS), Valencia, Spain, 5 - 08 September 2017, pp.637-644 identifier

Van İli İklim Koşullarında Seralarda Kullanılabilecek Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Sistemler

3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, Antalya, Turkey, 18 - 24 October 2016, pp.251-252

Dikdörtgen Kanatçıklı Isı Alıcıda Hava Destekli Tam Koni Nozul Kullanılarak Sprey Soğutma Karakteristiklerinin Belirlenmesi

3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, Antalya, Turkey, 18 - 24 October 2016, pp.346-354

ERCIS SCHOOL OF TECHNICAL SUPPORT DEPARTMENTS'S ENTREPRENEURSHİP KOSGEB STUDENTS GIVEN ABOUT THE VIEWS

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Prizren, Kosova, 18 - 20 May 2016, vol.1, no.1, pp.1-8

MAKİNE TEKNİKERLERİNE YÖNELİK UYGULAMA VE BELGELENDİRME EĞİTİMLERİ

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Prizren, Kosova, 18 - 20 May 2016, pp.100-110

Experimental and Numerical Investigations of Impingement Air Jet for a Heat Sink

9th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer (ICCHMT), Cracow, Poland, 23 - 26 May 2016, vol.157, pp.3-12 identifier identifier

Thermal Performance Analysis of Optimized Hexagonal Finned Heat Sinks in Impinging Air Jet

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, vol.1726 identifier identifier

Hava Destekli Flat Fan Nozulda Sprey Karakteristiklerinin Belirlenmesi

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.567-574

Hava Destekli Nozulda Sprey Karakteristiklerinin Taguchi Metodu İle Optimizasyonu

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.342-347

SWOT Analysis of Ercis Vocational Highschool Students

IV. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU(UMYOS2015), Yalova, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.2021-2028

Hava Destekli Nozulda Sprey Karakteristiklerinin Belirlenmesi

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, Turkey, 9 - 12 September 2013, pp.294-300

Isı Alıcılarda Çarpan Jetle Isı Geçişi Karakteristiklerinin Belirlenmesi

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, Turkey, 9 - 12 September 2013, pp.301-307

Van İli İçin Farklı Yakıt Türlerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının ve Enerji Maliyetinin Değerlendirilmesi

1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.100-115

Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat Teknikerliği Eğitiminin Amacı, Sektör İçin Gerekliliği ve Mevcut Piyasa Durumu

MYO-OS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Düzce, Turkey, 21 - 22 October 2010, pp.257-262

Usage of Natural Gas in Van, Probable Faults and Solution Suggestions

VI. International Symposium of Van Lake Region, Van, Turkey, 9 - 11 June 2010, pp.567-573