Res. Asst.

Alper Durukan


Eğitim Fakültesi

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Education Information

2016 - Continues

2016 - Continues

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Turkey

2011 - 2015

2011 - 2015

Undergraduate

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Turkey

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training in Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Research Assistant

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Fen ve Teknoloji Lab. Uygulamaları I

Undergraduate

Undergraduate

Özel Öğretim Yöntemleri II

Undergraduate

Undergraduate

Genel Biyoloji Laboratuvarı I

Undergraduate

Undergraduate

Genel Fizik Laboratuvarı III

Undergraduate

Undergraduate

Genel Kimya Laboratuvarı II

Undergraduate

Undergraduate

Fen ve Teknoloji Lab. Uygulamaları II

Undergraduate

Undergraduate

Genel Fizik Laboratuvarı I

Undergraduate

Undergraduate

Genel Fizik Laboratuvarı II

Undergraduate

Undergraduate

Genel Biyoloji Laboratuvarı II

Undergraduate

Undergraduate

Genel Kimya Laboratuvarı I

Undergraduate

Undergraduate

Genel Kimya Laboratuvarı III (Analitik Kimya)

Undergraduate

Undergraduate

Özel Öğretim Yöntemleri I

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Araştırma-Sorgulama Temelli Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Analitik Kimya Öğrenimine Etkisi

Tüysüz M. , Şardağ M. , Durukan A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.1657-1696, 2017 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sanal Gerçeklik Destekli Mikroöğretim Uygulamaları: Bir Akran Değerlendirme Çalışması

Durukan A. , Temür A. , Artun H.

2.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.13

2018

2018

The relationships between pre-service teachers’ epistemological beliefs and types of multiple intelligence

Gök M. , Şardağ M. , Tüysüz M. , Durukan A.

Educational Researches and Publications Association (ERPA 2018), İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018, pp.176

2018

2018

Inconsistencies, Challenges, and Solution Proposals Referring Corecourse Plans: A Self and Peer Assessment Study

Durukan A. , Tüysüz M. , Şardağ M. , Boynukara Z.

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3436

2018

2018

Investigating The Effects Of Certain Factors To Science Teacher Candidates’ Evaluations Of The Instructor

Kocakaya S. , Durukan A.

27th International Conference on Educational Science, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3303-3308

2018

2018

A Mentoring Process for Professional Development of Pre-Service Science Teachers

Şardağ M. , Tüysüz M. , Durukan A.

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3404

2018

2018

Reflections from the Virtual Reality Assisted Laboratory Applications in the Education of Pre-Service Science Teachers

Durukan A. , Temür A. , Artun H. , Tüysüz M. , Şardağ M.

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1861

2017

2017

THE EFFECT OF INQUIRY-BASED LEARNING APPROACH ON PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ ANALYTICAL CHEMISTRY LEARNING

Şardağ M. , Tüysüz M. , Durukan A.

2nd International Contemporary Education Research Congress, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.25

2017

2017

Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Eğitimi Kavramlarına Yönelik Farkındalıklarına Etki Eden Farklı Türden Değişkenlerin İncelenmesi

Ötün Y., Artun H. , Bakırcı H. , Tozlu İ. , Durukan A.

IV nd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2017), Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.660-662 Creative Commons License

2017

2017

Sınıf Öğretmeni Adaylarının 5E Öğrenme Modeliyle Gerçekleştirdikleri Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamalarından Yansımalar

Artun H. , Bakırcı H. , Durukan A.

IV nd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2017), Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.673-676 Creative Commons License

2017

2017

Sanal Gerçeklik Kavramı Fen Bilimleri Öğretmen Adayları İçin Neyi İfade Etmektedir?

Bakırcı H. , Artun H. , Durukan A.

26. Uluslararası Eğitim Bİlimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.1731-1734 Creative Commons License

2017

2017

Ortaokul Öğrencilerinin Derslerde Teknolojinin Kullanılmasına Yönelik Farkındalıklarına Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi

Artun H. , Dağtekin N., Bakırcı H. , Durukan A.

26. Uluslararası Eğitim Bİlimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017), Antalya, Turkey, 18 - 23 April 2017, pp.1738-1740 Creative Commons License

2016

2016

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİ KAPSAMINDA YAPTIKLARI UYGULAMALARIN ARAŞTIRILMASI

Bakırcı H. , Şardağ M. , Durukan A.

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.248