Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Prophet's Attitude to Diseases

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisis, vol.0, pp.625-640, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Ziyauddin Al-Maqdisi From The Kudâme Family And Its Contribution To The Hadith Literature

Kocaeli İlahiyat Dergisi, vol.4, no.1, pp.235-280, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

SÜNNETİN ÖNEMİ VE BAĞLAYICILIĞI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, no.35, pp.269-282, 2017 (International Refereed University Journal)

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİ MEHİR UYGULAMASI İLE GÜNÜMÜZ MEHİR UYGULAMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, no.6, pp.55-63, 2017 (National Refreed University Journal)

Kurtubi’ye Göre Sünnet Kuran İlişkisi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.12, pp.187-197, 2012 (National Refreed University Journal)

Endülüs’lü Müfessir Kurtubi, Dönemi ve Şöhret Bulma Süreci

İslam San’at, Tarih, Edebiyat ve Musiki Dergisi (İSTEM), vol.14, pp.335-352, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FUAT SEZGİN AND ITS CONTRIBUTIONS TO HADITH SCIENCE

3. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNİ SEMPOZYUMU (İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin) , Ağrı, Turkey, 5 - 06 October 2019, vol.1, pp.149-158 Creative Commons License

The Life of Seyyid Abdullah en-Nehri and the Role of Coming of Halidi to Anatolia

1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, Hakkari, Turkey, 26 - 29 April 2018, vol.1, pp.685-694

Investigation on The Human Rights of the Medine Contract

Second Mediterranean Internatiınal Congress on Social Sciences MECAS II, Ohrid, Macedonia, 10 - 13 October 2017, vol.1, pp.33

Hâlidî Kolundan Nurşinli Şeyh Muhammed Diyauddin'e Ait Mektubat'ın Hadis İlmi Açısından Değerlendirilmesi

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ve Halidiliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi, Bingöl, Turkey, 4 - 05 May 2017, pp.431-444

HADİS EDEBİYATINDA ENGELLİLİK

I. ULUSLARARASI ENGELLİLİK VE DİN SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.441-462

HZ. PEYGAMBER’İN HADİSLERİNDE TEMSİL VE TEŞBİHLERİN BİR EĞİTİM METODU OLARAK KULLANILMASI (THE ART OF COMPARISON IN THE HADITH AS A METHOD OF EDUCATION)

INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE (IETC) 2016, Dubai, United Arab Emirates, 4 - 06 February 2016, pp.382-389

T.C. İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Sınıfları Nahiv Derslerinde Arap Nahvinin Türkçe Dilbilgisi İle Karşılaştırılarak Öğretilmesi Yöntemi

INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE (IETC) 2014, Chıcago, United States Of America, 3 - 05 September 2014, vol.3, pp.1051-1059

Hadis Edebiyatında Ashab-ı Kehf

Uluslar arası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 20 - 22 September 2012, vol.1, pp.369-382

Hadis Edebiyatında Nuh ve Tufan

Uluslar arası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 12 - 14 October 2010, vol.3, pp.549-560

Mevlana Halid-i Bağdadi’nin Mektubatında Kullandığı Hadislerin Değerlendirilmesi

Uluslar arası Mevlana Halid-i Bağdadi Sempozyumu, Van, Turkey, 11 - 13 June 2010, vol.1, pp.303-316

Books & Book Chapters

Other Publications