Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

"YEŞİLÇAM DÖNEMİ'NDE VAN'IN SİNEMA KÜLTÜRÜ"

TURKISH STUDIES, vol.8, no.8, pp.1839-1857, 2013 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

letişim Teknolojilerinin Sinema Alanına Yansıması: Sinemanın Dijitalleşmesinde Sinema Öğrencilerinin Tepki ve Beklentileri

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.30, pp.51-74, 2018 (National Refreed University Journal)

THE REPRESENTATIONS OF OLD AGE IN TURKISH CINEMA AFTER 1990S

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.6, no.1, pp.1-20, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

"1990 Sonrası Türkiye Sinemasında Yaşlılık Temsilleri"

THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DESİGN, ART AND COMMUNİCATİON, vol.6, no.1, pp.1-20, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

!ATAERKİL SİSTEMİ YENİDEN ÜRETEN MEDYA ANALİZLERİNE ELETİREL BİR BAKIŞ"

İnönü Üniversitesi, 4.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın’: Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Malatya, Turkey, 04 May 2011, pp.680-690

Books & Book Chapters

BİR DİRENİŞ/İSYAN BİÇİMİ OLARAK 'DELİLİK' VE 'MECZUPLUK' UN SİNEMADAKİ TEMSİLİ

in: İLETİŞİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Tüfekçioğlu, Ö.T, Editor, Lambert Academic Publishing, Prag, pp.105-128, 2017