Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Probabilistic seismic hazard assessment for Lake Van basin, Turkey

Natural Hazards, vol.54, no.3, pp.949-965, 2010 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

BAŞKALE FAY ZONU’NUN TEKTONİK JEOMORFOLOJİSİ

Maden Tetkik ve Arama Dergisi, vol.155, pp.33-47, 2017 (Other Refereed National Journals)

Geological and Geomorphological Elements of Baskale Region, Van

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.60, no.1, pp.77-91, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Role of Soil Behavior on Structural Damages During 2011 Van (Turkey) Earthquakes

Journal of Geological Sciences, vol.1, no.1, pp.56-62, 2013 (Journal Indexed in ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇALDIRAN FAYI (VAN) BOYUNCA GELİŞMİŞ JEOSİTLER

69. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Turkey, pp.25

Sismitleri Deprem Tekrarlanma Periyodunun Belirlenmesinde Kullanılması: Erciş Fayı Örneği (Van Gölü Havzası-Doğu Anadolu)

Uluslararası Katılımlı Sedimantoloji Çalışma Grubu Çalıştayı SÇG-2019, Elazığ, Turkey, 5 - 08 September 2019, pp.39-40

Türkiye ve Gürcistan Sınır Bölgesi Jeotermal Alanlarının Hidrojeokimyasal Ön Değerlendirmesi

HİDRO'2018 – Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.198-205

Zilan Jeotermal Alanının (Erciş-Van) Aktif Tektonizma Açısından Önemi

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 April 2018, pp.667-668

SEISMIC RISK ASSESSMENT OF FETHIYE (MUGLA?TURKEY) AND ITSSURROUNDINGS USING SOIL AND EARTHQUAKES CHARACTERISTICS

International Conference on Applied Geology & Environment ICAGE2016, Al-Mahdiyah, Tunisia, 19 - 21 May 2016, pp.434

Başkale Havzasının (Van) Jeolojik-Jeomorfolojik Oluşumları

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2016, pp.256-257

Başkale Sırt Tipi Traverteninin (Van) Aktif Tektonizma Açısından Önemi

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu (DAJEO 2015), Van, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.22-23

Akey Stratigraphic framework of Burdigalian - Langhian Sea in East Meditarrenean: Van Formation

5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Selanik, Greece, 14 - 20 April 2004, pp.525